Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Självrisktid


När du söker inkomstrelaterad dagpenning för första gången, betalas den efter en självrisktid på fem dagar. Självrisktiden är en period som motsvarar
fem arbetslösa vardagar, som ska uppfyllas under 8 på varandra följande kalenderveckor. Om du till exempel varje dag arbetar 50 procent av en heltidsanställds arbetstid, kommer din självrisktid att vara 10 dagar. Under tiden för karens löper inte självrisktiden.

Arbetslöshetskassan beslutar om självrisktiden (jämför: TE-byrån beslutar om karens). Om du deltar i TE-byråns sysselsättningsfrämjande tjänst, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas för självrisktiden. Självrisktiden kan också tillämpas när du uppfyller arbetsvillkoret igen.


Självrisktid åläggs när:

  • du blir arbetslös för första gången
  • du uppfyller ett nytt arbetsvillkor innan man efter den tidigare
    självrisktiden har kunnat betala dagpenning för en enda dag eller
  • du uppfyller ett nytt arbetsvillkor inom ett år efter det att du börjat få dagpenning, men självrisktid har inte ålagts när arbetsvillkoret uppfylldes föregående gång eller
  • du uppfyller ett nytt arbetsvillkor efter mer än ett år efter att du
    börjat få dagpenning.

Självrisktid åläggs inte om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor (26 veckor) och den nya maximalbetalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen (300, 400 eller 500 dagars räknare) börjar inom ett år efter att den föregående maximitiden började, och du då ålades självrisktid.