Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Sociala förmåners inverkan


Sociala förmåner kan påverka din inkomstrelaterade dagpenning. En del förmåner hindrar dig från att erhålla dagpenning, en del minskar dagpenningen till dess fulla belopp och en del har inte någon inverkan.

Alla sociala förmåner som ansökts och mottagits måste rapporteras till kassan, så att det går att granska om förmånen påverkar dagpenningens storlek. Barnbidrag, bostadsbidrag eller inkomststöd behöver dock inte rapporteras.

Från och med början av 2021
meddelas förutom löneuppgifterna, även utbetalda sociala förmåner och pensioner
till inkomstregistret. Från och med 01.01.2021 meddelar även
arbetslöshetskassorna uppgifterna om utbetalda förmåner till inkomstregistret.


De förmåner som helt hindrar erhållande av inkomstrelaterad dagpenning är bl.a.

 • flera pensioner
 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • rehabiliteringspeng


Följande förmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenningen

 • partiell invaliditetspension
 • stöd till hemvård av barn (familjespecifikt)
 • flexibel vårdpenning
 • invaliditetsförmån som erhållits från ett annan land


Sociala förmåner som inte påverkar din inkomstrelaterade dagpenning är bl.a.

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • familjepensioner, till vilka även räknas försörjningspension och tilläggsförsörjningspension
 • partiell förtida ålderspension
 • utkomststöd enligt socialvårdslagen
 • handikappförmån
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsbidrag