Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Påverkan av löninkomster


,

Jämkad dagpenning

Texten i detta avsnitt motsvarar lagen om utkomstskydd för arbetslösa gällande jämkad dagpenning som kom i kraft 1.4.2019. Lagen tillämpas då arbetstimmar som gjorts efter 1.4.2019.

Jämkad dagpenning kan betalas om

  • du deltidsarbetar (dock inte om deltidsarbetet grundar sig på en förkortning som du själv tagit initiativ till) eller
  • din dagliga eller veckovisa arbetstid är förkortad på grund av permittering eller
  • du har som arbetslös mottagit heltidsarbete som varar i högst två veckor eller
  • du har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete som arbets- och näringsbyrån bedömer vara bisyssla
  • du har inkomst från företagsverksamhet som du startat som arbetslös under de 4 första månaderna
  • du erhåller royalties, författararvoden, etc.

En förutsättning även för att erhålla jämkad dagpenning är att du är registrerad som arbetssökande på heltid hos arbets- och näringsbyrån!

Deltidsarbete inom utkomstskyddet för arbetslösa är arbete vars arbetstid uppgår till högst 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete som tillämpas inom branschen

Heltidsarbete inom utkomstskyddet för arbetslösa är arbete vars arbetstid uppgår till minst 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen Med arbete som varar över två veckor avses heltidsarbete som utförs fortlöpande i högst 14 dagar.

Inom undervisningsbranschen är veckosluten i regel betalda ifall arbets- eller tjänsteförhållandet är i kraft under veckosluten. Om anställningsförhållandet inte är fortlöpande och veckosluten är obetalda varar arbetet inte över två veckor.

Fortlöpande heltidsarbete hos samma arbetsgivare som varar över två veckor förbises och dagpenning kan betalas fram till att arbetet inleds och åter från och med att arbetet upphört.

För att jämkad dagpenning ska kunna utbetalas, får veckoarbetstiden under ansökningsperioden (4 kalenderveckor eller en månad) vara högst 80 % av den maximala arbetstid som tillämpas på en heltidsanställd arbetstagare i branschen (i undervisningsbranschen vanligtvis från undervisningsskyldigheten).

Inkomster från arbete beaktas i dagpenningen huvudsakligen enligt betalningstid.


Beloppet på den jämkade dagpenningen

Inkomsterna för en person som omfattas av jämkad dagpenning påverkar beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen först då skyddsdelen överskrids. Skyddsdelen tillämpas utöver löneinkomsterna även för inkomster från företagsverksamhet som bisyssla som omfattas av jämkning.

Beloppet på skyddsdelen beror på vilken jämkningsperiod som används. Jämkningsperioden är vanligen samma som ansökningsperioden. Om man använder en månad eller en kalender månad som jämkningsperiod beaktas inkomsten vid jämkning till den del inkomsten överskrider 300 euro (brutto). Om jämkningsperioden är fyra kalender veckor beaktas vid jämkningen den del av inkomsten som överskrider 279 euro (brutto). *

Efter att skyddsdelen har beaktas avdras från den fulla dagpenningen 50 procent av den lön som betalats under jämkningsperioden, dvs. en månad eller fyra kalenderveckor.  Till exempel om du under ansökningsperioden får lön 400 euro och ansökningsperioden är en månad, minskar din dagpenning med 50 euro av den betalda lönen.

Du kan räkna ut storleken på din dagpenning med hjälp av dagpenningkalkulatorn i Openetti.

* Skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning på arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad och 465 euro per fyra veckor. Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.2020-30.11.2021.


Maximal jämkad dagpenningJämkad
dagpenning med barnförhöjning och lönen för ditt arbete kan vara högst
lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen.


Särskild jämkningsperiodSärskild jämkningsperiod är en jämkningsperiod som avviker från sedvanliga kalendermånader eller fyra kalenderveckor. Den tillämpas i situationer där det i den sedvanliga jämkningsperioden ingår tid som inte berättigar till hel dagpenning (t.ex. på grund av självrisktid). Vid särskild jämkningsperiod kan den faktiska lönen inte användas utan inkomsten från arbete under den perioden måste omräknas på månadsbasis.

Beräkning av den särskilda jämkningsperiodens arbetsinkomst: Lön som betalats under perioden : (antalet ersättningsdagar under perioden) x 21,5 = den löneinkomst som ska beaktas vid jämkningen, till den räknas semesterpenning och semesterersättning, utan omräkning, som eventuellt betalats ut under perioden.


Ackumulering av den maximala utbetalningsperiodenDen jämkade arbetslöshetsdagpenningen ackumulerar den normala maximitiden för arbetslöshetsdagpenning men vanligtvis långsammare än normalt. Den jämkade arbetslöshetsdagpenningen beaktas till sitt maximibelopp förvandlad till fulla arbetslöshetsdagpenningsdagar.
Exempel: Om jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas 500 euro under en månad och den fulla arbetslöshetsdagpenningen är 50 euro/dag, ackumuleras 500 euro i beräkningen av den maximala tiden: 50 euro/dag = 10 dagar.