Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Karens


Karens är en
period för vilken ingen ersättning utbetalas och som fastställts av Arbets-och
näringsbyrån. Den här perioden berättigar i princip inte till dagpenning. I och med den nordiska
modellen för arbetskraftsservice förkortas karenserna från och med 02.05.2022.
Beroende på situationen är karensen 7, 14, 30 eller 45 kalenderdagar. Tidigare
varade karenserna från 15 till 90 dagar. ”

Mer information
får du från TE-byrån.