Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Info om hemsidorna 

Webbsidornas material har framställts i informationssyfte, och de är inte avsedda som juridiska råd eller riktlinjer för tolkning. Informationens riktighet och täckning har varit målet för beredningsarbetet. Eftersom rätten till förmån alltid i det enskilda fallet bestäms på basis av varje persons verkliga verksamhet och omständigheter och genom att tillämpa en helhetsbedömning, kan man inte garantera materialets riktighet, tillämpbarhet, exakthet och tidsenlighet för uppkomsten, bevarandet eller upphörandet av en individs förmånsrätt. 

Innehållet baserar sig på den i skrivande stund gällande lagstiftningen och riktlinjer för tolkning som är kända och i den har möjliga kommande lagändringar inte kunnat tas i beaktande. Således är arbetslöshetskassan inte ansvarig för de åtgärder och beslut som läsaren gör eller inte gör på basis av det, som hon eller han läst i materialet. A-kassan uppmanar därför att man särskilt i tolkningsbara situationer kontaktar antingen a-kassan eller TE-byrån i frågor gällande rätten till förmån.