Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förutsättningar för alterneringsersättning


Alterneringsledigheten är ett arrangemang, där

  • en arbetstagare blir alterneringsledig genom ett avtal med sin arbetsgivare och
  • arbetsgivaren anställer för samma tid en arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Den gemensamma arbetstiden för arbetstagaren eller arbetstagarna som anställs för alterneringsledighet ska vara minst lika lång som den regelbundna arbetstiden för arbetstagaren som blir alterneringsledig. I lagen har ställts vissa krav på arbetslöshetens längd för den person som anställs som vikarie under en alterneringsledighet. Ytterligare information får du på arbets- och näringsbyrån.

För att bli alterneringsledig måste du ingå ett skriftligt alterneringsavtal med din arbetsgivare. Alterneringsavtalet ska lämnas till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten börjar. Dessutom ska en kopia av vikariens arbetsavtal samt ett löneintyg för de senaste 13 månaderna (med eventuella perioder utan lön specificerade) lämnas till arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån utreder om den sökande har rätt till alterneringsledighet samt om den sökandes/familjens eventuella företagsverksamhet påverkar rätten, samt lämnar ett utlåtande angående detta till kassan.

För att bli alterneringsledig krävs att

  • du innan ledighetens början i minst 20 år har utfört sådant arbete som berättigar till pension (se Alterneringsersättningens storlek och arbetshistoria som krävs)
  • du har arbetat på heltid, det vill säga mer än 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd, och ditt anställningsförhållande med samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader omedelbart innan alterneringsledigheten börjar.

I denna tidsperiod på 13 månader kan ingå oavlönad frånvaro på totalt högst 30 dagar, inklusive oavlönade perioder av familjeledighet (exempelvis faderskapsledighet). Som oavlönad frånvaro räknas också bland annat permittering, studieledighet och oavlönade dagar på grund av förtroendeuppdrag, även om du får någon slags ersättning för den uteblivna lönen för dessa dagar.

Perioder utan lön på grund av sjukdom räknas inte som oavlönad frånvaro.

En övre åldersgräns har satts för den som vill bli alterneringsledig. Alterneringsledigheten måste påbörjas minst tre år före nedre åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare uppfylls. Den övre åldersgränsen gäller inte personer som är födda före 1957.