Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förhöjd dagpenning under sysselsättningsfrämjande tjänster


Du kan få förhöjd inkomstrelaterad dagpenning om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Förhöjd förtjänstdel betalas under tjänsten för högst 200 dagar. Betalning av förhöjd förtjänstdel förutsätter att du har avtalat om tjänsten med TE-byrån och att den finns med i sysselsättningsplanen.

Ytterligare information: Sysselsättningsfrämjande tjänster.