Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Egna uppgifter


Person- och
kontaktuppgifter 

Kontrollera
dina egna kontaktuppgifter och gör vid behov ändringar under Kontaktuppgifter.
Kontrollera särskilt dina adressuppgifter samt din aktuella e-postadress.  Uppdatera de personliga uppgifterna genast under
första användningsgången. Kom även ihåg att senare meddela oss om eventuella
förändringar. 

Kommunikation

Vill
du minska på pappersposten? Vill du få ett meddelande om att vi har svarat på
ditt Openetti-meddelande? Här kan du välja möjligheten att få påminnelse
till din e-post om meddelanden, och även välja alternativet att breven vi
skickar, t.ex. begäran om kompletterande redogörelse, når dig endast via
Openetti-tjänsten. 

Om
du har valt båda alternativen kommer våra brev att synas endast på Openetti och
du får ett meddelande om skickade brev till din e-post. 

Kontouppgifter

Kontrollera
ditt bankkontonummer och uppdatera det vid behov till IBAN-form utan
mellanslag.

Skatteuppgifter

Under
Skatteuppgifter ser du arbetslöshetskassans uppgifter om din
förskottsinnehållning.

omattiedot SV