Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Definition av arbetsrelaterad dagpenning


Dagpenningen beräknas utifrån dina löner före arbetslösheten. Din löneinkomst beaktas för de kalenderveckor som har ackumulerat arbetsvillkoret på 26 veckor.

Beräkningen av dagpenningen utgår från din fastställda bruttolön med naturförmåner. Från din löneinkomst avdras semesterpeng och semesterersättning, samt den årliga arbetslöshets- och pensionsförsäkringen i procent (4,29  % år 2022).

En noggrannare dagpenningstabell och dagpenningsräknare finns på webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ) www.tyj.fi. Dagpenningsräknaren finns även i vår tjänst Openetti. Med räknaren kan du enkelt uppskatta beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är skattepliktig inkomst och den betalas ut fem
dagar i veckan.


Dagpenningen som kassan betalar ut består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen (34,50 euro per dag 2022) och en förtjänstdel som bestäms enligt lönen på följande vis:

Förmån Grunddel
(grunddagpenning
34,50 €/dag)
Inkomstdelen
av månadslönen
till 3277,50 euro
Inkomstdel
för den
överstigande delen
Inkomstrelaterad
dagpenning
grunddagpenning 45 % 20 %
Inkomstrelaterad
dagpenning med
förhöjd inkomstdel
grunddagpenning 55 % 25 %

Barntillägg betalas för högst tre minderåriga barn under 18 år som du försörjer

 • 1 barn 5,41 €/dag
 • 2 barn 7,95 €/dag
 • 3 barn 10,25 €/dag

Den fulla inkomstrelaterade dagpenningen med barntillägg kan vara högst 90% av den dagliga lönen som dagpenningen bygger på, eller minst lika stor som en grunddagpenning som förhöjts med eventuellt barntillägg.


Exempel på beräkning av inkomstrelaterad dagpenning


Exempel 1. Månadslönen överstiger inte brytningspunkten 3277,50€/månad (152,44€/dag)

Månadslön 2573,00 €


 1. Dras av med 4,29 %:
  2573,00€ – (0,0429 * 2573,00€) = 2462,62€

 2. Dagslön:
  2462,62€ / 21,5 = 114,54€/dag

 3. Dagpenning:
  34,50€ + 0,45 * (114,54€ – 34,50€) = 70,52€/dag

 4. Dagpenning per månad:
  21,5 * 70,52€/dag = 1516,14 €/månad

Exempel 2. Månadslönen överstiger brytningspunkten 3277,50€/månad (152,44€/dag)

Månadslön 3700,00 €


 1. Dras av med 4,29 %:
  3700,00€ – (0,0429 * 3700,00€) = 3541,27€

 2. Dagslön:
  3541,27€ / 21,5 = 164,71€/dag

 3. Dagpenning:
  34,50€ + 0,45 * (152,44€ – 34,50€) + 0,20 * (164,71€ – 152,44€) = 90,03 €/dag

 4. Dagpenning per månad:
  21,5 * 90,03 €/dag = 1935,65 €/månad


Undantag vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning


 • Partiell pension

Om du har fått delinvalidpension eller deltidspension bestäms den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen enligt de löner som utbetalades tiden innan pensioneringen, även om arbetsvillkoret skulle uppfyllas under pensionstiden.

 • Alterneringsledighet eller partiell vårdledighet

Om du har varit på alterneringsledighet eller partiell vårdledighet och du efter ledigheten inte har varit på arbete i minst 26 veckor, bestäms den lön som ligger till grund för din dagpenning enligt lönerna för den tid som föregick ledigheten.

 • Lönesubventionerat arbete

Endast 75 % av lönesubventionerat arbete ackumulerar arbetsvillkoret. Den tid som inte kan räknas med i arbetsvillkoret förlänger granskningsperioden. Ett undantag utgörs av situationer där kommunen varit förpliktad att
sysselsätta en person. I det fallet ackumulerar det lönesubventionerade arbetet arbetsvillkoret varje vecka. Arbets-och näringsbyrån undersöker förutsättningarna för lönesubventionerat arbete.


Granskning av nivån på inkomstrelaterad dagpenning


Nivån för inkomstrelaterad dagpenning kontrolleras när arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls. Detta innebär att dagpenningen kan öka eller minska. Dagpenningens nya nivå beräknas även om det finns obetalda dagar kvar i den tidigare dagpenningsperioden. Omräkningen sker dock vanligtvis högst en gång om året.

Om din maximala betalningstid inte har uppfyllts innan ditt arbetsvillkor uppfylls igen, är din nya inkomstrelaterade dagpenning minst 80 % av den tidigare betalda dagpenningen.


När beräknas dagpenningens belopp på nytt?

 1. Beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning beräknas på nytt, om du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt så, att den första betalningsdagen som följer på uppfyllandet av det nya arbetsvillkoret infaller mer än ett år efter den föregående första betalda dagpenningsdagen.
 2. Beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning beräknas på nytt också om du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt så, att dagpenningens belopp inte beräknades då arbetsvillkoret uppfylldes föregående gång. I det här alternativet har det alltså ingen betydelse om den nya första betalningsdagen infaller inom ett år efter den föregående första betalningsdagen eller inte.

När beräknas beloppet på dagpenningen inte på nytt, även om arbetsvillkoret uppfylldes?

Beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning ändras inte, om du på nytt uppfyller arbetsvillkoret så, att den första möjliga betalningsdagen som följer på uppfyllandet av det nya arbetsvillkoret infaller mindre än ett år efter den föregående första betalningsdagen och dagpenningens belopp har fastställts då.

Skydd av dagpenningens nivå för 58-åringar

Om du har fyllt 58 år när ditt arbetsvillkor uppfylls igen, kommer din
lön som utgör grunden för dagpenningen inte att beräknas om, om inte din lön har stigit.