Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning


När du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) på din hemort senast den första dagen av din arbetslöshet. Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft. Arbetslöshetskassan kan betala dagpenning endast för den tid din arbetsansökan är i kraft.

Sök inkomstrelaterad dagpenning elektroniskt på Openetti-tjänsten. Pappersblanketten kan du skriva ut under punkten Blanketter.

Obs! Akava Hus är stängt under perioden 1.7.2022 – 31.7.2022, så ansökningar
kan inte lämnas in till lobbytjänsten under denna period. Ansökningar
kan lämnas in via Openetti eller per post.


När fyller jag i ansökan?

Du kan lämna in din första ansökan till kassan efter två fulla
veckors (må.-sön.) arbetslöshet. Om din första arbetslöshetsdag är t.ex.
torsdag vecka 22, kan du lämna in din ansökan till kassan för nämnda torsdag
till söndag vecka 24.

Om du är permitterad, fyll i din ansökan åtminstone för en hel
kalendervecka från måndag till söndag, även i fall du till exempel endast
ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för en permitteringsdag. Mer info om
permitteringar får du här.

Fortsättningsansökan kan lämnas in till kassan för
ansökningsperioder på fyra kalenderveckor eller en månad. Du bör ansöka om dagpenning senast inom tre månader från den dag då
du vill att utbetalningen ska börja.


Bilagor till ansökan

Vi behandlar ansökningarna i den ordning de kommer in. Observera att
ofullständiga ansökningar och saknade bilagor kommer att försena både den
enskilda ansökan och behandlingen av alla ansökningar!

Vi får information om inkomster och anställningar från inkomstregistret
från 1.1.2020.
I allmänhet behöver du inte skicka löneuppgifterna med
ansökan till kassan. Om information som kassan behöver att handlägga ansökan
saknas från inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna) från
löneräknare eller från dig. Om du får semesterpenning eller semestersättning för sommaren, kan det påskynda behandlingen av din ansökan betydligt om du skickar in lönebesked. Du kan läsa mer på kassans hemsida, när vi behöver mer information om lön.

När räcker det inte med uppgifter från inkomstregistret?

Den vanligaste bilagorna till ansökan / första
ansökan

 • uppsägnings-/permitteringsvarsel eller annan redogörelse för
  förändringar i arbetstid, t.ex. deltid
 • anställningsavtal eller förordnande. Om du lämnar in förordnandet, lämna då också in en lärarinformationsblankett eller annat arbetsgivarintyg som anger de allmänna villkoren för anställningsförhållandet (överenskommen veckoarbetstid, undervisningsskyldighet, lönekriterier, anställningsförhållandets giltighetstid). Om inget skriftligt anställningsavtal har ingåtts för anställningsförhållandet, lämna också ett motsvarande intyg om de allmänna villkoren för anställningsförhållandet.
 • beslut om samtidig pension eller annan förmån samt den senaste
  uppgiften om förmånsbeloppet
 • redogörelseblankett för familjens hemvårdsstöd för barn
 • det senaste skattebeslutet för
  deltidsföretagare
 • fakturaspecifikation, om du arbetar via en faktureringstjänst
 • arbetsgivarens intyg över förverkligade arbetstimmar per vecka
  (utredning över veckotimmar, kan skrivas ut under Blanketter) om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla och du har
  fått lön enligt förverkligade undervisningstimmar. För varje
  anställningsförhållande ifylls en separat utredning över veckotimmar.

Den vanligaste bilagorna till ansökan / fortsättningsansökan

 • anställningsavtal eller förordnande för deltids eller tillfälligt arbete. Om du lämnar in förordnandet, lämna då också in en lärarinformationsblankett eller annat
  arbetsgivarintyg som anger de allmänna villkoren för anställningsförhållandet
  (överenskommen veckoarbetstid, undervisningsskyldighet, lönekriterier,
  anställningsförhållandets giltighetstid). Om inget skriftligt anställningsavtal
  har ingåtts för anställningsförhållandet, lämna också ett motsvarande intyg om
  de allmänna villkoren för anställningsförhållandet.
 • redogörelse för förändringar i omständigheterna gällande hemvårdsstöd
  och andra förmåner
 • fakturaspecifikation, om du arbetar via en faktureringstjänst

Tekniska
anvisningar för ifyllning av ansökan finns i våra Openetti-anvisningar eller snabbguide för startsidan:

Snabbguide till uppföljningsansökan


Anmälan av arbetstimmar i ansökningen

Anmäla alla arbetstimmar som utförs under ansökningsperioden på ansökningen, även om lönen som erhålls understiger skyddsdelen.  Inkomster från deltidsarbete och tillfälligt arbete (heltidsarbete som fortlöper högst två veckor) beaktas i dagpenningen huvudsakligen enligt betalningstid. Antalet arbetade timmar ska ändå anges på ansökningen enligt arbetstidpunkten för oss att kontrollera arbetsvillkoret, även om lönen utbetalas senare. Du kan ange alla arbetsgivare separat specificerade
i ansökan. Ansökan tilldelar olika rader per arbetsgivare. Då kan du anteckna
arbetena för olika arbetsgivare på olika rader, även om du utfört arbetena
samma dag.

Om lön utbetalas för en längre tid än en månad, delas arbetsinkomsten huvudsakligen att inverka på utbetalningsmånaden och lika många där på följande månader som lönen är införtjänad. Inkomstbaserat jämkas fortfarande situationer där du är permitterad på förkortad arbetsvecka och arbetar deltid eller kortvarigt heltidsarbete.

Information om anmälan av arbetstimmar.

Timmar för arbete som näringsidkare anges inte alls i ansökningen.