Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ansökan om och betalning av alterneringsersättning


Ansökan om alterneringsersättning skickas till arbetslöshetskassan via den elektroniska tjänsten Openetti eller per post på en blankett som du får från arbets- och näringsbyrån eller på kassans webbplats under Blanketter.

Ansökan ska lämnas senast inom tre månader efter ledighetens början. Till skillnad från ansökan om inkomstrelaterad dagpenning kan ansökan om alterneringsersättning skickas till arbetslöshetskassan också på förhand, det vill säga innan ledigheten börjar. Beslutet om rätten till ersättning och ersättningens storlek kan i alla fall fattas först när din ledighet har börjat.

Efter den första ansökan lämnas inga fler ansökningar såsom i fråga om inkomstrelaterad dagpenning, men du ska informera kassan om alla ändringar som påverkar alterneringsersättningen (exempelvis sysselsättning) omedelbart.

Till ansökan fogas en kopia av alterneringsavtalet och ett löneintyg för de 52 veckor eller 12 hela månader som föregår alterneringsledigheten. Av intyget ska framgå semesterpenning, oavlönade perioder och perioder med deltidslön på grund av sjukdom. Löneintyget kan lämnas först när du har fått lön för månaden innan din alterneringsledighet börjar. Om du själv eller en familjemedlem idkar företagsverksamhet behövs en kopia av senast fastställda beskattningsbeslut samt ett ojävigt utlåtande om företagsverksamheten från arbets- och näringsbyrån. Om inget beskattningsbeslut finns för företagsverksamheten ska du bifoga en kopia av bokföringen för verksamhetstiden.

Vi får information om inkomster och anställningar från
inkomstregistret från 1.1.2020
.  I allmänhet
behöver man inte skicka löneuppgifterna med ansökan till kassan. Om
information som kassan behöver att handlägga ansökan saknas från
inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna) från
löneräknare eller från dig. 

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan, som fattar ett skriftligt beslut om ersättning och betalar ersättningen. Ta  kontakt till TE-byrån i god tid och kontrollera därifrån de notvändiga bilagorna som du måste skicka till TE-byrån.

Betalning av alterneringsersättning

Alterneringsersättningen betalas retroaktivt i perioder på fyra kalenderveckor. Den första betalningsperioden kan vara kortare eller längre beroende på handläggningssituationen. Betalningsdag för ersättningen är onsdagen i den vecka som följer på slutet av betalningsperioden.

Om du får någon månatlig social förmån eller har inkomster av deltidsarbete eller biinkomster av företagsverksamhet, är betalningsperioden en kalendermånad. Betalningsdag för ersättningen är då två bankdagar efter månadens sista dag.