Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Framsteg i behandlingen av ansökningar 03.07-09.07.2023

Ansökningar inkom också förra veckan till kassan i stadig takt. Behandlingssituationen är fortfarande ändå bra.

Vi kunde behandla 1352 ansökandes ansökningar förra veckan. Trots att mängden ansökningar som inkommer är fortfarande stor, kunde vi på veckonivå behandla en fin mängd ansökningar.

Vi begärde om ytterligare upplysningar fortfarande av cirka 300 ansökande. Vi ber dig igen kontrollera ifall just du fått en begäran om ytterligare upplysningar.

Förra veckan informerade vi endast om ansökningar inkomna under vardagarna 26.06-30.06.23. Ansökningar inkom också under veckoslutet 01.07-02.07.23. Under vecka 26 inkom sammanlagt cirka 1500 ansökningar.

Nu behandlar vi första ansökningar som inkommit till kassan 30.06.23. Under dagen i fråga inkom det en måttlig mängd ansökningar till kassan. När denna dag är behandlad, framskrider behandlingssituationen fortare igen. I de fortsatta ansökningarna behandlar vi nu ansökningar som inkommit 02.07.23.

Lue seuraavaksi