Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Arbetslöshet under julen

Nedan följer information om hur du kan göra om du har en arbetslöshetsperiod eller avbrott i löneutbetalningen under julen. En gällande arbetsansökan är ett absolut villkor för rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast den första dag som du är arbetslös/som kan jämställas med permittering.

Upphör ditt anställningsförhållande inför julen eller inleder du ett nytt anställningsförhållande i januari?

Om din heltidsanställning upphör inför julen och det nya anställningsförhållandet börjar i januari, ska du lämna in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när du har varit arbetslös i minst två hela kalenderveckor (t.ex. om arbetslösheten börjar 12.12.2022, kan du lämna in ansökan tidigast 25.12.2022). Om din tid av arbetslöshet varar mindre än två veckor, ska du lämna in ansökan för hela tiden av arbetslöshet på en gång.

Om den anställning som upphör har varit på deltid och du har ansökt om inkomstrelaterad dagpenning för anställningstiden, ska du lämna in ansökan enligt din normala ansökningsrytm. Om du börjar ett nytt arbete i januari, ska du lämna in ett arbetsavtal för arbetet i fråga.

Är det avbrott i löneutbetalningen i ditt anställningsförhållande?

Om man i arbetsavtalet när det ingicks har infört oavlönade semesterperioder (tid som kan jämställas med permittering), kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning för en oavlönad semesterperiod.

Om du är deltidsanställd och du har ansökt om jämkad inkomstrelaterad dagpenning för anställningstiden, ska du lämna in ansökan enligt normal ansökningsrytm, även om ansökningstiden omfattar en oavlönad semesterperiod. Om villkoren är uppfyllda utbetalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning för hela ansökningstiden, det vill säga den förvärvsinkomst som betalats ut under ansökningstiden jämkas normalt enligt utbetalningsdagen för hela ansökningstiden.

Om du är heltidsanställd kan du lämna in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när minst två hela kalenderveckor har förflutit av en period som kan jämställas med permittering.

En gällande arbetsansökan är ett absolut villkor för rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast den första dag som du är arbetslös/som kan jämställas med permittering.

Vilka bilagor och redogörelser behövs?

Vilka bilagor som behövs framgår ofta först när ansökan behandlas, och därför är det omöjligt att säga på förhand vilka bilagor som behövs för att behandla ansökan.

En kopia av arbetsavtalet ska lämnas in som bilaga till ansökan, om den inte redan tidigare har lämnats in till kassan. Om du börjar ett nytt arbete i januari, ska du lämna in en kopia också av det avtalet.

Om du inte har ansökt om inkomstrelaterad dagpenning för den tid anställningsförhållandet varar och timlön har betalats för arbetet enligt antalet utförda timmar, ska du bifoga en redogörelse för antalet veckotimmar för de 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret för den tid som omedelbart föregått arbetslösheten. Om anställningsförhållandet inte ännu har varat i 26 veckor, ber vi dig lämna in en redogörelse för antalet veckotimmar från början av anställningsförhållandet. Du hittar blanketten för redogörelsen för antalet veckotimmar på vår webbplats under punkten Hjälp och support -> Blanketter.

Dessutom kan du läsa mer om de vanligaste bilagor som behövs under punkten Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Är du osäker på din rätt till förmån?

Om du inte är säker på om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning under ett avbrott i löneutbetalningen eller en arbetslöshetsperiod, rekommenderar vi att du lämnar in en ansökan till oss, så att vi kan granska din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. I detta fall är det också tillrådligt att sätta arbetsansökan i kraft, eftersom en gällande arbetsansökan är ett absolut villkor för rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Du kan läsa om de övriga allmänna villkoren för rätt till inkomstrelaterad dagpenning på vår webbplats under Rätt till inkomstrelaterad dagpenning.