Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Anställningsförhållandet
kan omfatta perioder då arbete och lönebetalning tillfälligt avbryts under
skolloven. Inom utkomstskyddet för arbetslösa kallas dessa perioder för
perioder som är jämförbara med permitteringar.

En person som arbetar
heltid kan också ansöka om arbetslöshetsförmån för perioder som är jämförbara
med permittering. Oavlönade perioder bör nämnas i arbetsavtalet och man ska ha
kommit överens om dessa redan i början av anställningsförhållandet. Om dessa
oavlönade perioder inte nämns i anställningsavtalet kan arbetslöshetsersättning
inte betalas ut för skolans semesterperioder.

Inkomstrelaterad
arbetslöshetsdagpenning kan betalas för den tid som denna s.k.
permitteringsliknande orsak gäller, antingen helt eller jämkat, beroende på
anställningsförhållandets heltids- eller deltidskaraktär. Om du är osäker på om
du har rätt till förmånen rekommenderar vi att du skickar in en ansökan till
kassan. På så sätt kan vi kontrollera din rätt till dagpenning. Observera
att jobbsökningens giltighet är en absolut förutsättning för utbetalning av
inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
.

Ansökning om inkomstrelaterad dagpenning för oavlönat höstlov

 

Oavlönat höstlov i
deltidsarbete

Om ditt
anställningsförhållande är på deltid, har du antagligen ansökt om jämkad
inkomstrelaterad dagpenning redan från början av anställningsförhållandet. I så
fall ska du fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din
normala ansökningsrytm (fyra veckor eller en månad). Den lön du får beaktas vid
utbetalningen av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för hela ansöknings-
och jämkningsperioden. Om du ansöker om dagpenning endast för höstlovet beaktas
dock lönen under hela jämkningsperioden vid utbetalningen av dagpenningen.

Oavlönat höstlov i
heltidsanställning

Rätten till inkomstrelaterad
arbetslöshetsdagpenning kan endast uppstå under en period som kan jämföras med
permittering, så du kan bara lämna in en ansökan för den oavlönade
höstlovsveckan. Skicka in ansökan för hela kalenderveckan (mån-sön).

Vi behöver ditt
anställningsavtal och en utredning
över veckotimmar som en bilaga till ansökan. Utredningen över veckotimmar ska lämnas in för
de 26 veckor som föregår den ansökningsperiod som uppfyller
anställningsvillkoren eller, om anställningsförhållandet har varat kortare tid,
lämna in utredningen från
anställningsförhållandets början. Du kan lämna in utredningen som skrivits av
arbetsgivaren, eller så kan du själv fylla i utredningen. Du hittar utredning över veckotimmar på vår webbplats under Hjälp och support -> Blanketter. Fyll i utredningen noggrant så att de timmar du har
rapporterat matchar de utbetalda lönerna.