Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
Förra veckan kom totalt knappt 750 nya ansökningar till fonden. Av dessa var 92 första ansökningar och 641 uppföljningsansökningar.
Totalt behandlades 776 ansökningar, varav 744 har slutförts och 32 har gått vidare för att invänta ytterligare information.
Det finns fortfarande 267 ansökningar som väntar på ytterligare information. Det är en bra idé att kontrollera statusen för din ansökan i Openet. Om du har beställt e-postpåminnelser i Openetti, kommer du vanligtvis att få ett e-postmeddelande om du har fått en begäran om ytterligare information från kassan. Det har dock varit tekniska problem med att skicka e-postmeddelanden, särskilt för medlemmar med en Gmail-e-postadress. Frågan är under utredning och ansträngningar görs för att åtgärda problemet så snart som möjligt. Av denna anledning är det en bra idé att besöka Openet för att kontrollera statusen för din ansökan, om din ansökan redan ska behandlas.

Framsteg i behandlingen av ansökningar 22.8.2022 – 28.8.2022