Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förra veckan
kom bara cirka 350 nya ansökningar till kassan. 
Det finns dock fortfarande många ansökningar som ska behandlas. Vår ansökningsbehandling fortskrider i snabb takt. Förra veckan blev
cirka 1500 ansökningar klara. Omkring 300 ansökningar väntar fortfarande på
ytterligare information.

I augusti är
det också många ansökningar om alterneringsledighet. Vi gjort cirka 90 av dessa
förra veckan.

I måndags
började vi behandla uppföljningsansökningar som kom in 01.08.22. För första
ansökningar gör vi ansökningar som inkommer den 27.07.22.

Framsteg i behandlingen av ansökningar