Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Från vilket datum inleds heltidsarbetet?

Heltidsarbetet inleds på den dag då du börjar få lön baserad på heltidsarbete.
Därför kan det hända att vi behöver en kopia av
arbetsavtalet/tjänsteförordnandet för att kunna fastställa den första dagen av
ditt arbets- eller tjänsteförhållande och därmed även det datum från och med
vilket du får lön. Detta gäller i synnerhet undervisningsarbete vid en
läroinrättning där arbetet (undervisningen) ibland börjar senare än
lönebetalningen.

Då du fyller i ansökan, kom ihåg att meddela datumet då heltidsarbetet (och
lönebetalningen) börjar.

Exempel

Samuli börjar arbeta som klasslärare i augusti. Den första arbetsdagen är den
11.8.2021, men lön betalas redan från och med den 1.8.2021. Samuli har inte rätt
till dagpenning för tiden 1.–10.8.2021.

Om du inte är helt säker på när lönebetalningen börjar, kan du kontakta din
arbetsgivare eller kontrollera arbetsavtalet/tjänsteförordnandet. Du kan fylla
i ansökan till och med den dagen då din arbetslöshet upphör. Om du till exempel
börjar få lön för heltidsarbete fr.o.m. den 1.8.2021, kan du fylla i din sista
ansökan fram till den 31.7.2021. För att kunna fylla i den rätta
ansökningsperioden på Openetti, klicka på ’Redigera’ under rubriken Information
om ansökningsperiod. Då får du ett meddelande om att du ansöker om en period
som är kortare än din vanliga ansökningsperiod. Välj ”heltidsarbete som varar
över två veckor” och fyll i din första arbetsdag.

Inleder du deltidsarbete i augusti?

Om du börjar arbeta deltid i augusti kan du fortsätta ansöka om dagpenning
i vanlig takt, antingen med en månads eller 4 kalenderveckors mellanrum. Kom
ihåg att bifoga en kopia av arbetsavtalet eller tjänsteförhållandet i din
ansökan.

Det är mycket viktigt att du håller i kraft din jobbsökning vid TE-byrån!
För att du ska kunna beviljas dagpenning, förutsätts att din jobbsökning är
giltig. Vi rekommenderar att jobbsökningen vid TE-byrån hålls i kraft även i de
fall där det inte är klart om det är frågan om ett heltids- eller deltidsarbete
och i de fall där läget kan förändras. På detta sätt kan du undvika eventuella
förmånsförluster.