Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Det blir en
tilläggsindexhöjning av socialskyddsförmånerna från och med början av augusti.
Till följd av höjningen ökar också inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning,
alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd, eftersom grunddagpenningen
stiger. Syftet med indexhöjningen är att trygga förmånstagarnas betalningsförmåga under inflationen. Justeringen höjer förmåner som betalas ut för perioden 1.8–31.12.2022.

Höjningens storlek varierar för varje mottagare
av dagpenning beroende på förmånen och dess storlek.

Effekten av extra indexhöjningen

Du behöver
inte ansöka om höjningen separat, men vi granskar automatiskt din dagpenning. Vi uppdaterar
kalkylatorn för inkomstrelaterad dagpenning under augusti.