Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Riksdagen
har godkänt regeringens proposition för att öka sysselsättningen bland personer
som fyllt 55 år. I och med lagändringarna höjs åldersgränsen för tilläggsdagar
i utkomstskyddet för arbetslösa för dem som är födda 1963 och 1964 och rätten
till tilläggsdagar avskaffas helt för dem som är födda 1965 och senare. I
stället kommer en ny modell med omställningsskydd för personer som fyllt 55 år.
Lagändringarna träder i kraft 1.1.2023.

 

Avskaffande av tilläggsdagar för
utkomstskydd för arbetslösa

Inkomstrelaterad
dagpenning betalas i allmänhet för högst 300–500 dagar, beroende på personens
anställningshistorik och ålder. Tilläggsdagar (s.k. pensionssluss) avser en
persons rätt till inkomstrelaterad dagpenning även efter att maximitiden har
uppnåtts. Åldersgränsen för tilläggsdagar är progressiv enligt födelseår, och
åldersgränsen är för närvarande 61–62 år, beroende på födelseår.

I och med
lagändringarna avskaffas tilläggsdagarna stegvis så att åldersgränsen höjs med
ett år för dem som är födda 1963 och 1964 och rätten till tilläggsdagar slopas
helt för dem som är födda 1965 och senare.

Reformen
inverkar alltså på rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med år
2025, då de som är födda 1963 fyller 62 år. År 2030 upphör betalningen av
tilläggsdagar helt.

 

Modell för omställningsskydd

Modellen för
omställningsskydd införs för personer som fyllt 55 år från och med 1.1.2023.
Personer som omfattas av modellen för omställningsskydd har rätt till:

 

Förutsättningar
för att omfattas av modellen för omställningsskydd:

Obs! Tidpunkt för uppsägning avser det
datum då meddelande om uppsägning lämnades. Du ska alltså anmäla dig till
TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar om din uppsägningstid är lång.

 

Omställningspenning

Omställningspenningen
motsvarar en månadslön. Arbetslöshetskassan betalar omställningspenning till
dem som har varit medlem i kassan på uppsägningsdagen, även om medlemskapets
längd inte är tillräcklig för att få inkomstrelaterad dagpenning. FPA betalar
omställningspenning till den som inte är medlem i arbetslöshetskassan.
Storleken på omställningspenningen är densamma oavsett betalare.

Omställningspenning
betalas även om du skulle sysselsättas på nytt direkt, det förutsätter alltså
inte arbetslöshet. Omställningspenningen påverkar inte eventuellt utkomstskydd
för arbetslösa eller andra förmåner. Ett undantag från detta är dock
utkomststöd.

 

Omställningsutbildning

TE-byrån
eller NTM-centralen kan skaffa utbildning för personer som omfattas av modellen
för omställningsskydd, vars längd är högst sex månader. Utbildningens värde
motsvarar högst två månadslöner. Deltagandet i utbildning är dock frivilligt
och nekande till utbildning leder inte till att man förlorar utkomstskyddet för
arbetslösa.

Du kan läsa mer om lagändringen på riksdagens webbplats.