Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Finansinspektionen bekräftade de nya bestämmelserna
för kassan den 13 juni 2022. Till följd av förändringarna kommer allt fler
högskole- eller universitetsstuderande att kunna bli medlemmar i kassan. Om du
redan är medlem i vår kassa kommer du inte att påverkas av denna förändring. Vi
är fortfarande en riktig arbetslöshetskassa för lärare, forskare, psykologer
och experter på utbildningsområdet.

Vi har sammanställt några av de
nya reglerna på bilden nedan. Utöver dessa ändringsförslag finns det också
några punkter i de regler som har reviderats när det gäller t.ex.
förvaltningens och presidiets uppgifter. De nya reglerna har publicerats på kassans hemsida.

Sammanfattning av regeländringar

Du kan läsa om de fullständiga medlemsvillkoren enligt
Lärarnas arbetslöshetskassas nya regler här: Krav för medlemskap

Enligt de nya reglerna kommer även kassans namn att
ändras 2023. Fram till slutet av 2022 fortsätter vi att vara Lärarnas
arbetslöshetskassa, varefter namnet på vår kassa ändras till Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap.