Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

På sommaren
kommer ett stort antal ansökningar till kassan, och vår telefontjänst är också
överbelastad då och då. Innan du ringer telefontjänsten rekommenderar vi att du
läser den här artikeln, där vi har sammanställt allmänna frågor som ställs i
sommartelefontjänsten. Du kan därmed undvika att köa för en telefontjänst.

Du kan också
nå oss via Openetti Meddelande. Vi kommer att svara på meddelanden inom tre
arbetsdagar.

När kan jag
skicka min första ansökan?

Som huvudregel
kan den första ansökan lämnas in när det finns minst två hela kalenderveckor
med arbetslöshet. Ett undantag har dock gjorts från detta under sommaren så att
om ditt anställningsförhållande har upphört den 4 juni 2022 kan du lämna in den
första ansökan redan den 13 juni 2022.
I detta fall måste ansökan vara från 5
juni 2022 till 13 juni 2022 (sex arbetsdagar).

Om du har
arbetat deltid och ansökt om jämkad dagpenning under anställningsförhållandet,
fortsätt att ansöka om dagpenning enligt din normala ansökningsrytm även efter
att anställningsförhållandet har upphört.

 

Vilka
bilagor behövs?

Alla
nödvändiga bilagor kommer att bli tydliga först när ansökan behandlas, eftersom
de sökandes situation varierar kraftigt. Det vanligaste är dock:

Om du har fått
semesterpenning/semesterpenning i slutet av ditt anställningsförhållande, kan
det påskynda behandlingen av ansökan att lämna in detta lönebesked
. Du kan läsa
i vår artikel där inlämning av löneberäkningar i andra situationer kan påskynda
behandlingen.

 

Vad är
statusen för min ansökan?

Du kan kolla
förstasidan på vår hemsida för att se vilken dag vi för närvarande behandlar
ansökningar. Tyvärr, även i telefontjänsten, kan vi inte ge en mer exakt
uppskattning av det datum då din ansökan kommer att behandlas.
Handläggningstiden påverkas oundvikligen till exempel av antalet ansökningar
som kassören tar emot på dagen.

Du kan
kontrollera Openettis applikationsspårningsavsnitt för att se vad statusen för
din ansökan är (anlände, väntar på ytterligare förtydligande, klar eller
arkiverad).

 

Saknar jag
medlemsavgifter? Hur kan jag betala de saknade medlemsavgifterna?

Om du tillhör
kassan via ett fackförbund ingår arbetslöshetskassanskarans medlemsavgift i
förbundets medlemsavgift. Tyvärr kan vi inte ge kassören råd om fackliga
medlemsavgifter. Om du har några frågor om dina medlemsavgifter, vänligen
kontakta din fackförenings medlemsservice
direkt. Detta gäller även kårmedlemmar som själva
ansvarar för att betala sina medlemsavgifter.  
Även fackliga medlemstjänster (t.ex. OAJ) kan vara överbelastad, så
vänta på svar.

Om du är
enskild medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa (och inte är medlem i förbundet)
kan du kontakta kassan om medlemsavgifter. Största delen av de enskilda
medlemmarnas medlemsavgiftsräkningar för 2022 skickades den 15 februari 2022.
 Om du inte har fått en faktura för
medlemsavgift, vänligen kontakta oss via Openetti-meddelanden.

 

Varför har
arbetsinkomsten justerats när min anställning redan har upphört?

Lönerna för
deltidsarbete (arbetstid upp till 80 % av heltidsanställdas arbetstid) eller
heltidsarbete som varar i upp till två veckor justeras. Också semesterpenningen
och traktamenten för deltidsarbete eller heltidsarbete som varar i upp till två
veckor justeras.

Inkomsterna
skall justeras för den förlikningsperiod för vilken lönedagen sammanfaller med
dagen för utbetalning av
lönen. Även om arbetstiden redan har upphört kan arbetsinkomsten därför
justeras om betalningsdagen sammanfaller med förlikningsperioden. Den
medlingsperiod som ska fastställas för sökanden ska prövas i samband med
behandlingen av ansökan.

Exempel:
Personen har arbetat 78 % av arbetstiden i ett anställningsförhållande som
upphör den 4 juni 2022. Personen ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från
och med den 5 juni 2022. Personen får den sista lönen för
anställningsförhållandet den 15 juni 2022. Denna lön justeras eftersom
lönedagen är bidraget till personens medlingsperiod.