Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
I början av sommaren kommer ett stort antal ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till kassan. För att skicka och behandla ansökningar så smidigt som möjligt är det lämpligt att läsa dessa anvisningar om hur man ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Ansökan om dagpenning under sommaren

1. Registrering som arbetslös arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast på din första arbetslöshetsdag. Registreringen kan enkelt göras via TE-byråns Mina e-tjänster.

2. Skicka den första ansökan

Skicka den första ansökan till kassan tidigast efter två hela veckors (må.-sön.) arbetslöshet. Exempel: Om anställningsförhållandet upphör den 4 juni 2022 ska du lämna in den första ansökan tidigast den 19 juni 2022 från och med den 5 juni 2022 till och med den 19 juni 2022. 

Om ansökningsperioden har en lönedag ska den alltid anmälas i ansökan. Lönedagen ska också anmälas om anställningsförhållandet redan har upphört och det inte längre finns någon arbetstid under ansökningstiden.

Om du arbetar under ansökningsperioden, anmäl arbetstimmar i ansökan. Anvisningar om hur du anmäler arbetstimmarna finns i avsnittet ”Hjälp och support” på vår webbplats.

Om du har arbetat deltid och har ansökt om jämkad dagpenning under anställningsförhållandet, fortsätt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt din normala ansökningsrytm.
3. Bilagor
Kolla vår hemsida för en mer omfattande lista över de vanligaste bilagorna. Här är dock några bilagor, vars leverans ofta är viktig under sommaren:
 – anställningsavtalet för arbetet som upphört , om inkomstregistret inte erbjuder anställningsuppgifter med tillräcklig noggrannhet (t.ex. avtalad arbetstid, anställningskriterier, arbetsuppgifter, anställningstid och om anställningsförhållandet har varit tidsbegränsat eller tillstämt).
– intyg över förverkligade arbetstimmar per vecka för de 26 veckor som föregår arbetslösheten om din arbetstid har varierat (t.ex. timavlönad undervisning). Du hittar veckoformuläret för timutredning på vår webbplats under Blanketter.
– om du får semesterpenning/semesterersättning kan inlämnandet av lönebeskedet avsevärt påskynda handläggningen av ansökan. Du kan läsa mer i vår artikel om i vilka andra situationer inlämning av lönespecifikationer kan försnabba behandlingen.
4. Fortsättningsansökan
Du kan lämna in en fortsättningsansökan även om den första ansökan ännu inte har behandlats. Skicka in en fortsättningsansökan tidigast fyra kalenderveckor eller en månad efter den sista dagen i den första ansökan.
Exempel: Om den första ansökan är från 5 juni 2022 till 19 juni 2022 ska du lämna in en fortsättningsansökan för perioden 20 juni 2022–17 juli 2022 (4veckor) eller 20 juni 2022–19 juli 2022 (en månad). Ansökningsperioden på en månad ska användas till exempel om du arbetar deltid under ansökningsperioden, om du har inkomster av företagsverksamhet eller om du får en socialförmån som dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen (t.ex. hemvårdsstöd). Behandlaren av ansökan undersöker dock den lämpligaste ansöknings- och jämkningsrytmen för din situation.

5. På hösten, i början av arbetet
Om du börjar ett nytt heltidsarbete på hösten, ansök om inkomstrelaterad dagpenning fram till arbetets början. Kontrollera när lönen för anställningsförhållandet börjar betalas och ansök om inkomstrelaterad dagpenning fram till föregående dag. Kom ihåg att meddela TE-byrån också att arbetet har påbörjats.
Om du börjar arbeta deltid på hösten kan du fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning enligt den ansökningsrytm som gällde på sommaren. Bifoga anställningsavtalet till ansökan.