Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

På grund av ett fel i kassans
utbetalningssystem har utbetalningarna med betalningsdag 13.5.2022 uteblivit
för en del av våra medelmmar. Felet har korrigerats och betalningarna borde
synas på kontot under 13.05.2022.

Vi beklagar det inträffade felet och det besvär detta förorsakat!