Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

TE-byråer
och kommuner som ingår i kommunförsöket övergår till den nya
kundservicemodellen i maj 2022.  I och
med förändringen blir TE-byråernas och kommunernas servicemodell mer aktiv.  Vi vill dock understryka att det gäller
förändringar i servicemodellen som TE-byråerna och kommunerna ansvarar för, så TE-byrån eller kommunen som omfattas av kommunförsöket ger mer
information om de nya skyldigheterna. Vi
presenterar förändringarna i ett nötskal med en bild.

Huvudprinciperna i den nordiska modellen för arbetskraftsservice

Karenstiderna
förkortas från 90 dagar till en karens på högst 45 dagar. Man kan fortfarande
ålägga en karens på 30 dagar, liksom de nya korta karenserna på 7 eller 14
dagar.

En av de
nya åtgärderna i modellen är en påminnelse som man kan utfärda för den
arbetssökandes första försummelse. Påminnelsen är den första i ett
påföljdssystem i fyra steg. Granskningsperioden är 12 månader. En karens på 7
dagar kan åläggas för den andra försummelsen och en karens på 14 dagar kan
åläggas för den tredje försummelsen.

TE-byråerna
kan fortfarande ålägga skyldighet att vara i arbete om den arbetssökande nekar
till obligatoriska jobberbjudanden minst fyra gånger om året eller försummar de
åtgärder som överenskommits i sysselsättningsplanen. Detta är det fjärde steget
i påföljdssystemet.

Kassan ger
inga utlåtanden till sökande och ålägger inte karens, utan TE-byrån eller
kommunen granskar och utfärdar fortfarande utlåtanden och ålägger skyldigheter.

Även vissa
andra namn används om den nya servicemodellen. 
TE-byrån kallar modellen ”Den nya kundservicemodellen” och
arbets- och näringsministeriet kallar den för ”Den nordiska modellen för
arbetskraftsservice”.

Användbara
länkar i temat:

TE-byråns nya kundservicemodell

TE-tjänsternas Mina e-tjänster överförs till jobbmarknaden

Vanliga frågor om den nordiska modellen för arbetskraftsservice