Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Får jag strejkunderstöd, om jag endast är medlem i kassan?  

Fackförbundet betalar strejkunderstöd till sina medlemmar. Om du endast är medlem i kassan och utförandet av ditt arbete förhindras på grund av strejk eller en lockout och i fall man med strejken ämnar påverka dina arbetsvillkor, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för strejkdagarna.  

Jag jobbar deltid, får jag inkomstrelaterad dagpenning för strejkdagarna?  

Om du jobbar deltid och får dagpenning av kassan, har du inte rätt till dagpenning för strejkdagarna. Anmärk i ansökan vid punkten ”Annan orsak, vilken?” ”strejk” för strejkdagarna.  

Jag är permitterad under strejken, får jag inkomstrelaterad dagpenning från kassan?  

I fall permitteringsvarseln har givits innan strejkvarseln, har man rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om strejkdagen inträffar på den redan tidigare meddelade permitteringsdagen. Meddela ändå i ansökans extra information vilka strejkdagarna är.  

Om permitteringen förverkligas genom att förkorta arbetsveckan, kan inte inkomstrelaterad dagpenning betalas för de strejkdagar som inträffar på arbetsdagar.  

Lönebetalningen avbryts på grund av strejk, fastän man inte genom strejken ämnar påverka mina arbetsförhållanden eller mina arbetsvillkor?  

I fall utförandet av ditt arbete förhindras på grund av strejk, som inte påverkar ditt arbetsförhållande, anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån. TE-byrån ger kassan ett utlåtande gällande arbetets förhindrande på grund av strejk eller lockout.  

Det är arbetsgivarens plikt att betala lön för 7 eller 14 dagar, i fall utförandet av arbetet är förhindrat som en konsekvens av andra arbetares arbetskonfliktsåtgärder. Arbetslöshetskassan avgör om det är frågan om en lagenlig arbetskonfliktsåtgärd, med vilken man inte påverkar dina arbetsförhållanden.