Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Den
nordiska modellen för arbetskraftsservice träder i kraft 2.5.2022, vilket
kommer att påverka arbetslösa arbetssökandes skyldighet att söka arbete. Som
ett resultat av ändringen i lagen kommer även arbets- och näringsbyråns
tjänster och kontakter att öka och karensperioderna att förkortas.

 

Skyldigheten
att söka arbete

I den nya
modellen ska arbetssökande i regel söka minst fyra arbetsmöjligheter under en
månad. Målet med fyra arbetsansökningar är dock inte absolut i samtliga fall,
utan det kan förekomma undantag i fall av t.ex. arbetsoförmåga eller om det
inte finns tillräckligt med arbetsplatser att söka.

 

Möten med
arbets- och näringsbyrån eller kommuner som deltar i kommunförsöket

I
fortsättningen ordnas fler möten med arbets- och näringsbyrån. I den nya
modellen kommer det första mötet med arbets- och näringsbyrån eller kommunen
som deltar i kommunförsöket att ordnas inom fem arbetsdagar efter att
arbetssökandet inleddes. Efter det kallar arbets- och näringsbyrån den
arbetssökande in till samtal varannan vecka under de kommande tre månaderna.
Därefter följer en paus i samtalen på tre månader. Den intensiva
serviceperioden upprepas sedan i en månads tid, om jobbsökningen har pågått i
sex månader.

Det kan
förekomma undantag i antalet diskussioner i fall av t.ex. korttidsarbetslöshet,
permitteringar, deltidsarbete, självstudier, arbetsprövning eller
lönesubventerat arbete.

Karenstiderna
förkortas

Lagändringen
kommer att ha en inverkan särskilt på långa karenstider. 90-dagarskarenserna
slopas helt och hållet, och i fortsättningen är den längsta karensperioden 45
dagar. Som ett nytt förfarande införs en påminnelse som kan ges vid den första
försummelsen eller glömskan. Om förfarandet upprepas, kan arbets- och
näringsbyrån förelägga en karens på sju dagar. Om förfarandet upprepas en andra
gång, kan det följa en karens på 14 dagar. Dagpenning betalas för fem dagar i veckan, alltså dagarna för förmån minskar med 5 eller 10 dagar.  Därefter den arbetssökande kan förlora
tills vidare sin rätt till arbetslöshetsförmåner (skyldighet att vara i
arbete).

Påminnelse används dock inte om personen säger upp sig eller vägrar ta emot arbete som en
arbetsgivare erbjuder. I detta fall förlorar personen rätten till
arbetslöshetsförmån i 45 dagar redan vid den första uppsägningen eller vägran
att ta emot arbete.

 


Mer
information om den nordiska modellen för arbetskraftsservice kan erhållas från
arbets- och näringsbyrån och från den kommun som omfattas kommunförsöket.
Ytterligare information finns även på Statsrådets webbplats.