Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök


Under våren har det
varnats för strejk runtom i Finland. Förhandlingarna är ännu i gång. Våra
medlemmar kanske ändå funderar över en strejks inverkan på den egna vardagen.

Ifall löneutbetalningen
avbryts på grund av strejk, betalar fackförbundet ut strejkunderstöd till dig.
Arbetslöshetskassan betalar inte ut strejkunderstöd.

Ifall medlemmens
utförande av arbete förhindras på grund av en facklig arbetskonflikt, genom
vilken man ämnar påverka medlemmens arbetsförhållandes villkor, har hen inte
rätt till inkomstrelaterad dagpenning för strejkdagarna.

Det existerar situationer
då arbetslöshetskassan ändå kan betala ut dagpenning för tiden för strejk eller
en arbetskonflikt. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas även under tiden för
strejk, om:

I den ovan nämnda
situationen är det viktigt, att du anmäler dig som arbetslös arbetssökande vid
TE-byrån. I TE-byråns utlåtande till kassan bör det nämnas att arbetet
förhindrats på grund av strejk. Arbetslöshetskassan avgör om strejken är av den
typ vilken genom man inte ämnar påverka medlemmens arbetsförhållanden och
arbetsvillkor.

På OAJ:s hemsidor finns
samlat ”Ofta ställda frågor om strejk”. Dessa lönar det sig att bekanta sig med
ifall du funderar över saker gällande strejk.