Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Anställning kan omfatta tid då
arbete och lönebetalning tillfälligt avbryts på grund av skolsemesterperioder. En
sådan oavlönad period kallas tid som jämställs med permittering.

Vid permittering används
permitteringsförfarande, men en orsak som jämställs med permittering uppkommer
av ett villkor i arbetsavtalet. Av denna anledning kommer man överens om dessa
oavlönade perioder under anställningsförhållandet redan i arbetsavtalet.

Du får dagpenning på grund av en orsak
som jämställs med permittering på samma sätt som annars i
permitteringssituationer, dvs. antingen fullt eller jämkat. Hur du ansöker om
dagpenning exempelvis för just vinterlovet beror på om din anställning är på deltid
eller heltid.

Deltidsarbete och oavlönat vinterlov

Om du arbetar deltid och redan har ansökt om dagpenning från
kassan kan du fortsätta ansöka som vanligt.

Markera oavlönade perioder på ansökan och använd märkningen
för den arbetslösa vinterlovet.Om du arbetar deltid och endast ansöker för
vinterlovet inverkar ändå lönen för hela ansökningsperioden (en månad eller 4
veckor) på din jämkade dagpenning.

Kom ihåg att alltid hålla din arbetsansökan i kraft.

Heltidsarbete och oavlönat vinterlov

Om du har heltidsarbete gäller rätten till dagpenning endast
under en period som jämställs med permittering. Du kan endast ansöka om
dagpenning för denna oavlönade period.

Om du har
heltidsarbete och det inte finns någon anteckning om oavlönade perioder i ditt
arbetsavtal kan vi inte betala dagpenning för den oavlönade tiden.

Håll
arbetsansökan i kraft om du är osäker på din situation. Vi kan kontrollera din
situation i samband med handläggningen av ansökan och ge dig ytterligare
anvisningar.