Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen har fattat beslut om ändringar i
arbetslöshetsskyddet som träder i kraft. 1.1.2023. Vänligen observera att
riksdagen ännu inte har godkänt ändringarna. Vi
skickar mer ingående information när lagförslagen går vidare och vi får mer
information om dem.

 

Omräkning av arbetsvillkoret till eur

I
fortsättningen bestäms en arbetslös persons rätt till dagpenning genom ett
månatligt inkomstgränsvillkor. I dagens läge undersöks huruvida arbetsvillkoret
uppfylls utifrån de arbetstimmar som gjorts. Arbetsvillkoret uppfylls när
arbetstiden varit minst 18 timmar i veckan (t.ex. psykologer, lärare inom
småbarnspedagogiken, forskare,
informatiker, utbildare) eller, då det är fråga om
undervisningsarbete vid en läroanstalt, minst 8 timmar i veckan. I
fortsättningen granskas intjäningen av arbetsvillkoret utifrån personens
månadsinkomster. Arbetsvillkoret kan också tjänas in i perioder på 0,5 månader.

 

Personer som bedriver frivilliga studier blir skyldiga
till jobbsökning

Den nordiska
modellen för jobbsökning träder i kraft 2.5.2022. I modellen ingår nya skyldigheter som gäller
jobbsökning. I dag gäller skyldigheterna till jobbsökning
inte personer som bedriver frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Regeringen har beslutat att
häva dessa undantag på så sätt att skyldigheten till jobbsökning också gäller personer som bedriver frivilliga studier. De nya
skyldigheterna gäller dock inte frivilligt studerande
som saknar yrkesfärdigheter. Regeringen har beslutat
att dessa ändringar träder i kraft från början av år 2023.

 

Jämkningen av
upphovsrättsersättningar slopas

Till
följd av lagändringen är upphovsrättsersättningar inte längre jämkningsbar
inkomst då den inkomstrelaterade dagpenningens belopp bestäms.
Upphovsrättsersättningar minskar således inte längre den inkomstrelaterade
dagpenningen. I dagens läge är upphovsrättsersättningar jämkningsbar inkomst
vid utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning.

Ändringar i
lönesubventionerna

Regeringen
bestämde att begränsningar i användningen av lönesubventioner införs i
anslutning till reformen av lagstiftningen om lönesubvention. I fortsättningen begränsas användningen av
hundraprocentig lönesubvention i fråga om de största arbetsgivarna som bedriver näringsverksamhet.
Genom reformen kommer också nya, mindre arbetsgivare inom ramen för
lönesubvention.

 

Mer information om detta
finns på statsrådets webbplats.