Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Enligt en temporär lag som riksdagen godkänt, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas för den 5 dagar långa självrisktiden. Om självrisktidens första dag är under tiden 1.1.2022 – 28.02.2022, kan dagpenning betalas för självrisktiden. Ifall uträkningen av självrisktiden har börjat år 2021 har man inte rätt till dagpenning för självrisktiden. Den temporära lagändringen gäller också för jämkning av inkomster från företagsverksamhet. Inkomsterna från företagsverksamhet kan jämkas enligt företagarens egen anmälan, ifall de senaste i beskattningen bekräftade uppgifterna inte kan användas, på grund av förändring i inkomsternas storlek.  

Förändringarna träder i kraft retroaktivt. Kassan sköter om den retroaktiva betalningen automatiskt, ifall en självrisktid redan utsatts till dig i januari. En skild anhållan behövs inte göras till kassan. 

En annan temporär lagförändring gäller företagares rätt till FPA:s arbetsmarknadsstöd, då förertagsverksamhetens inkomster sjunkit på grund av koronaepidemin.