Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
På grund av ett fel i kassans utbetalningssystem har utbetalningarna med betalningsdag 21.2.2022 uteblivit för en del av våra medelmmar. Felet har korrigerats och betalningarna borde synas på kontot under 24.1.2022.
Vi beklagar det inträffade felet och det besvär detta förorsakat!