Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Det nya året kan föra med sig förändringar i arbetsförhållanden, då koronaepidemin fortfarande tumlar om Finland. I vissa kommuner skjuts vårsäsongens början fram till exempel vid medborgarinstitut. I andra kommuner går man över till distansundervisning under vårens första veckor. Arbetsförhållandets timantal kan även stiga, ifall det på våren börjar nya kurser. Alternativt kan timantalet minska om kurser inställs. Hur ska man göra i en sådan situation?  

Arbetsförhållandets början skjuts upp efter julpausen. Om julpausen förlängs, hur ska jag meddela kassan om det?   

Oftast är det frågan om en med permittering jämförbar situation, om ditt arbetsförhållande hela tiden är i kraft. Då du skickar en ansökan till kassan, bifoga ett fritt formulerat intyg av din arbetsgivare, där följande saker framgår:  

  • vad är förändringen som skett i arbetsförhållandet?  

  • från och med när är förändringen i kraft? 

  • vad beror förändringarna i arbetsförhållandet på?  

  • vad är veckoarbetstiden från och med förändringsdatumet?  

Vänligen observera att arbetssökningen bör vara i kraft för hela den tid som är jämförbar med permittering och även efter detta ifall det är frågan om deltidsarbete. Detta är en ovillkorlig förutsättning för att dagpenning ska kunna betalas.  

Ditt arbetsförhållande tog slut i december och början på det nya arbetsförhållandet skjuts nu upp år 2022?  

Om datumet för ditt arbetsförhållandes början ändras, vänligen skicka en kopia på det korrigerade arbetskontraktet till kassan. Arbetsförhållandets nya varaktighet bör framgå i arbetskontraktet. Kom ihåg att hålla din arbetssökning i kraft fram till början på det nya arbetsförhållandet, om det nya arbetet är ett heltidsarbete. Då ett deltidsarbete börjar, bör arbetssökningen hållas i kraft även under tiden för arbetsförhållandet, ifall du vill ansöka om jämkad dagpenning. 

Övergår dina timmar till distansundervisning helt eller delvis?  

Övergången till distansundervisning orsakar inte förändringar i ansökningen, ifall alla timmar övergår till distansundervisning. Däremot ifall en del av dina kurser inställs och en del förverkligas, skicka då till kassan en utredning av arbetsgivaren gällande din förändrade situation, eller ett korrigerat arbetskontrakt. 

Arbetsförhållandet är i kraft hela läsåret. Arbetsförhållandets timantal minskar eller ökar i januari, hur ska man göra?  

Skicka en korrigerad kursplan för vårens timmar till kassan. Förändringen i arbetstimmar tas i beaktande från och med förändringstidpunkten framåt. Ifall du får en helt ny kurs, och ett nytt arbetskontrakt för kursen, skicka en kopia av kontraktet till kassan. 

Om det görs ett nytt kontrakt för dig till våren, skicka en kopia av kontraktet till kassan. 

Förverkligas inte kursen på grund av att deltagarantalet är för litet?  

Om kurser inställs för våren, meddela kassan vilka kurser som inställts. Skicka en kursplan över vårens timmar till kassan. En kursplan behövs alltid som bilaga, ifall din arbetstid bör granskas. 


Ett arbetsförhållande som ursprungligen varit för deltid kan bli heltidsarbete och tvärtom. Det är viktigt att meddela om förändringar i kurserna till kassan. För tiden då man är i heltidsarbete har man inte rätt till dagpenning. Däremot ifall arbetstiden minskar, från heltidsarbete till högst 80 % av branschens maximala arbetstid, bör man komma ihåg att lägga arbetssökningen i kraft.  

Eftersom situationerna kan variera mycket från fall till fall, är det möjligt att det i vissa fall krävs ytterligare tilläggsutredningar gällande förändringarna i arbetsförhållandet.