Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Inkomstrelaterad
dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsbidrag är skattepliktiga
inkomster.  Uppgifter på våra medlemmars
förskottsinnehållning på lön levereras av Skatteförvaltningen till vår kassa
från 1.2. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till
dig till arbetslöshetskassan.

Du kan
skaffa ett separat ändringsskattekort för förmånen. Om skattekortet för
förmånen inte är tillgängligt, ska skatteförvaltningens föreskrifter om
användning av skattekortet för lön för förskottsinnehållning på förmånen
följas. Via löneskattekortet innehålls alltid minst 25 procent, även om
skattesatsen på kortet är lägre än så. Vi har sammanställt de vanligaste
skatterelaterade frågorna för denna nyhet.

Vilken
skatteprocent kommer ni att använda i januari 2022
?

När vi
betalar ut förmåner i januari 2022 använder vi samma procentsatser som i
december 2021. Den årliga ackumuleringen kommer emellertid att nollas, dvs. att
vi använder grundprocenten.

Ska jag
skicka skattekortet till er
?

Skattemyndigheten
överför våra medlemmars ursprungliga skattekortsuppgifter för löneinkomster
för 2022 direkt till oss och dessa procentsatser träder i kraft 1.2.2022. Du
behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till
arbetslöshetskassan.

Under vilka
omständigheter skatteinformation inte kommer automatiskt till kassan?

Vi får in uppgifterna om förskottsinnehållning av
Skatteförvaltningen på basis av medlemsuppgifterna. Om du har blivit medlem
först under senare delen av året eller senare
, kontrollera att vi har fått
uppgifterna om din förskottsinnehållningsprocent. Enklast kontrollerar du detta
på Openetti under punkten Egna uppgifter – Skatteuppgifter. Om det inte finns
några skatteuppgifter, ansök om ett ändringsskattekort för inkomstrelaterad
dagpenning på MinSkatt.

Hur hög är
min skatteprocent
?

Under 2022
används skatteprocenten för lön som förskottsinnehållningsprocent för
inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsbidrag och alterneringsersättning. Procenten
är emellertid minst 25 %

Om du lämnar
ett ändringsskattekort för förmåner till arbetslöshetskassan, verkställs
förskottsinnehållningen enligt skattekortet. Observera
att din skatteprocent under året påverkas även av den årsinkomstgräns som
anges på kortet.
När den överskrids börjar vi använda
tilläggsprocentsatsen. 


Hur får jag ett ändringsskattekort för förmåner?

Snabbast får
du ditt nya skattekort om du beställer det genom Skatteförvaltningens
elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt på adressen www.skatt.fi. Vi kommer i regel att få uppgifterna
på ändringsskattekort för förmåner som beställts genom MinSkatt under följande
arbetsdag. Vid beställning av skattekort välj ”Lärarnas arbetslöshetskassa” som
förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till
Lärarnas arbetslöshetskassa och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort
till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat
sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev.
Bekanta dig med MinSkatt och dess anvisningar.
Ytterligare information om beskattningen av de förmåner som vi betalar ut får
du på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.