Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Nedan följer
information om hur du kan göra om du har en arbetslöshetsperiod eller avbrott i
löneutbetalningen under julen. En gällande arbetsansökan är ett absolut villkor
för rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Det är därför viktigt att du kommer
ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast den första
dag som du är arbetslös/som kan jämställas med permittering.

Upphör ditt anställningsförhållande
inför julen eller inleder du ett nytt anställningsförhållande i januari?

Om din
heltidsanställning upphör inför julen och det nya anställningsförhållandet
börjar i januari, ska du lämna in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när
du har varit arbetslös i minst två hela kalenderveckor (t.ex. om arbetslösheten
börjar 9.12.2021, kan du lämna in ansökan tidigast 26.12.2021). Om din tid av
arbetslöshet varar mindre än två veckor, ska du lämna in ansökan för hela tiden
av arbetslöshet på en gång.

Om den
anställning som upphör har varit på deltid och du har ansökt om
inkomstrelaterad dagpenning för anställningstiden, ska du lämna in ansökan
enligt din normala ansökningsrytm. Om du börjar ett nytt arbete i januari, ska
du lämna in ett arbetsavtal för arbetet i fråga.

Är det avbrott i löneutbetalningen i
ditt anställningsförhållande?

Om man i
arbetsavtalet när det ingicks har infört oavlönade semesterperioder (tid som
kan jämställas med permittering), kan du ha rätt till inkomstrelaterad
dagpenning för en oavlönad semesterperiod.

Om du är
deltidsanställd och du har ansökt om jämkad inkomstrelaterad dagpenning för
anställningstiden, ska du lämna in ansökan enligt normal ansökningsrytm, även
om ansökningstiden omfattar en oavlönad semesterperiod. Om villkoren är
uppfyllda utbetalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning för hela
ansökningstiden, det vill säga den förvärvsinkomst som betalats ut under
ansökningstiden jämkas normalt enligt utbetalningsdagen för hela
ansökningstiden.

Om du är
heltidsanställd kan du lämna in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när
minst två hela kalenderveckor har förflutit av en period som kan jämställas med
permittering.

Vilka bilagor och redogörelser
behövs?

Vilka
bilagor som behövs framgår ofta först när ansökan behandlas, och därför är det
omöjligt att säga på förhand vilka bilagor som behövs för att behandla ansökan.

En kopia av
arbetsavtalet ska lämnas in som bilaga till ansökan, om den inte redan tidigare
har lämnats in till kassan. Om du börjar ett nytt arbete i januari, ska du
lämna in en kopia också av det avtalet.

Om du inte
har ansökt om inkomstrelaterad dagpenning för den tid anställningsförhållandet
varar och timlön har betalats för arbetet enligt antalet utförda timmar, ska du
bifoga en redogörelse för antalet veckotimmar för de 26 veckor som uppfyller
arbetsvillkoret för den tid som omedelbart föregått arbetslösheten. Om
anställningsförhållandet inte ännu har varat i 26 veckor, ber vi dig lämna in
en redogörelse för antalet veckotimmar från början av anställningsförhållandet.
Du hittar blanketten för redogörelsen för antalet veckotimmar på vår webbplats
under punkten Hjälp och support -> Blanketter.

Dessutom kan du läsa mer om de vanligaste bilagor som behövs under
punkten Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Är du osäker på din rätt till
förmån?

Om du inte
är säker på om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning under ett avbrott i
löneutbetalningen eller en arbetslöshetsperiod, rekommenderar vi att du lämnar
in en ansökan till oss, så att vi kan granska din rätt till inkomstrelaterad
dagpenning. I detta fall är det också tillrådligt att sätta arbetsansökan i
kraft, eftersom en gällande arbetsansökan är ett absolut villkor för rätt till
inkomstrelaterad dagpenning.

Du kan läsa
om de övriga allmänna villkoren för rätt till inkomstrelaterad dagpenning på
vår webbplats under Inkomstrelaterad dagpenning > Rätt till inkomstrelaterad dagpenning.