Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

En del av de temporära lagförändringarna upphör 30.11.21.
Från och med 01.12.21 är skyddsdelen 300 euro för en månads ansökningsperiod
och 279 euro för en ansökningsperiod på fyra veckor. Om ansökningsperioden
börjar senast 30.11.21, är skyddsdelen på 500 euro ännu i kraft. Om
ansökningsperioden börjar 01.12.21 eller efter det, använder vi skyddsdelen på
300 euro för en månads ansökningsperioder (skyddsdelen är 279 euro för
ansökningsperioder på 4 kalenderveckor).

En annan lagförändring som går ur kraft gäller villkoren för
rörlighetsunderstöd. Villkoren återgår till de som gällde innan
lagförändringen. Enligt den temporära lagen kan rörlighetsunderstöd betalas för
heltidsarbete, då arbetsresan är minst 2 timmar tur och retur. Denna lag är i
kraft, om arbestförhållandet börjar senast 30.11.21. Från och med december är
villkoret för arbetsresans varaktighet igen 3 timmar för heltidsarbete.

En tredje lagförändring som går ur kraft gäller
företagsinkomster. Under den temporära lagförändringen har det varit möjligt
för kassan att beakta inkomster från företagsverksamhet, enligt egen anmälan.
En företagare har kunnat meddela kassan om förändring i inkomsterna, ifall
inkomsterna har förändrats som en konsekvens av koronaepidemin. Från och med
december använder vi det senast bekräftade beskattningsbeslutet för att beakta
inkomster från företagsverksamhet.

Ytterligare förändringar

Fram till 31.12.21 undersöker TE-byrån inte studier som
huvudsyssla för permitterade. Även företagares rätt till arbetsmarknadsstöd
upphör 30.11.21.

Lagförändringar som hålls i kraft fram till 31.12.2022

Fram till 31.12.2022 är särskilda jämkningsperioder inte i
bruk, och beräknade förändringar för inkomster görs ej under denna tid.
Särskild jämkningsperiod innebär att jämkningsperioden kan förkortas i vissa
fall. I dessa fall beräknas även inkomsterna, så att de motsvarar en månads
inkomster. I praktiken betyder detta, att jämkningperioden alltid är 4 veckor
eller en månad.

Förskottsbetalning kan användas för högst 6 månader, om
behandlingen av ansökan fördröjs märkbart. Dessa förändringar väntar ännu på slutlig bekräftelse.