Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

De bilagor
som behövs för ansökan framkommer ofta först i samband med behandlingen av
ansökan, eftersom situationerna är fallspecifika.

Från och
med 1.1.2020 har arbetslöshetskassan tagit i bruk inkomstregistret. Från
inkomstregistret får vi uppgifter om löner som utbetalats från och med
1.1.2019. Från och med 1.1.2021 har vi också fått uppgifter från
inkomstregistret om förmåner som påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen.
Kassan ser inkomstregistrets inkomst- och förmånsuppgifter först när ansökan har
anlänt till kassan. Lönerna borde bli synliga i inkomstregistret senast på den
femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen.

Uppgifterna
från inkomstregistret underlättar behandlingen i många situationer, men all
viktig information för behandlingen framgår inte alltid därifrån. Om de
nödvändiga uppgifterna inte framgår av inkomstregistret, ber vi om
tilläggsuppgifter av antingen löneräknaren eller sökanden själv. Vi kan behöva
en lönespecifikation som stöd för ansökan, om lönen innehåller något avvikande,
såsom något av följande:

Om du blir
arbetslös bör du till din första ansökan bifoga en kopia av arbetsavtalet, om
anställningsuppgifterna inte framgår tillräckligt noga av inkomstregistret.
Kassan behöver information om till exempel arbetsförhållandets längd, orsaken
till upphörande, veckoarbetstiden, arbetsuppgifter och avlöningsgrunder. Om du
arbetar på deltid ska du till ansökan alltid bifoga arbetsavtalet. För vikariat
som varar i under två veckor behöver man vanligtvis inte lämna in
arbetsavtalet, om sådant inte upprättats. Ange i detta fall i ansökans
tilläggsuppgifter, under vilken tid den slumpmässiga anställningen har varit i
kraft. Kom också ihåg att markera de utförda arbetstimmarna på ansökan. Du
hittar illustrerade instruktioner för att fylla i ansökan och uppge
arbetstimmar på vår webbplats Ansöka om förmånen