Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

FPA har bekräftat folkpensionsindexets
indextal för år 2022. Enligt folkpensionsindexet höjs förmånerna år 2022 med
2,1 %. Detta påverkar förmånerna kassan betalar. Grunddagpenningen stiger nästa
år till 34,50 euro per dag. Även barntillägget stiger för ett barn till 5,41
euro, för två barn till 7,95 euro och för tre barn betalas 10,25 euro.

När grunddagpenningen stiger,
påverkar detta också den inkomstrelaterade dagpenningen. Den inkomstrelaterade
dagpenningen består av grunddelen och förtjänstdelen. Grunddelen motsvarar grunddagpenningen och förtjänstdelen räknas ut på basis av inkomsterna innan
arbetslösheten. Förändringen i grunddelen påverkar även brytningspunkten som
används vid beräkningen av förtjänstdelen. Brytningspunkten stiger till 3277,50
euro. Förhöjningen träder i kraft 01.01.2022.

Storleken på den inkomstrelaterade
dagpenningen påverkas också av ArPL-avdraget (4,34 % år 2021). Vi bekräftar storleken
på år 2022:s ArPL-avdrag senare.