Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
Enligt regeringens förslag tillämpas inte särskild jämkningsperiod eller beräknad arbetsinkomst fram till slutet av år 2022. Ytterligare har det bestämts att förskottsbetalningsförfarande fortsätter. Kassan kan vid behov betala för 6 månaders tid enligt ansökan.
Förhöjningen i arbetslöshetsskyddets skyddsbelopp till 500 euro träder ur kraft 30.11.2021. Även rörlighetsunderstödets krav på arbetsresans längd som varit förkortat, avslutas enligt nuvarande lagstiftning den 30.11.2021. En företagares rätt att få arbetsmarknadsstöd går också ur kraft 30.11.2021.
Vi infomerar på våra hemsidor, när regeringens förslag är godkänt.