Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Om ditt
arbetsavtalet inkluderar perioder utan undervisning och utan lön, som baseras
på läroinrättningens normala verksamhetsperiod, kan du i vissa situationer få
dagpenning från sådan oavlönad period. Enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa kallas en sådan oavlönad period tid som
jämställs med permittering.

Du får
dagpenning på grund av en orsak som jämställs med permittering antingen fullt
eller jämkat beroende på om din anställning är på deltid eller heltid. Om du är
inte säker, om du har rätt att få dagpenning, skicka ändå ansökan till kassan. På
det sättet kan vi kolla om du har rätt att få dagpenning.

Oavlönat
höstlov i ditt avtal om deltidsarbete

Du kan
skicka ansökan som vanligt till kassan och ansökningsperiod är en månad eller
fyra veckor. Den lön du får för deltidsarbete beaktas vid jämkning för hela
betalningsmånaden. Om du ansöker dagpenning endast för höstlovet inverkar ändå
lönen för hela ansökningsperioden (en månad eller fyra veckor) på din jämkade
dagpenning.

Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal med din ansökan. En
förutsättning även för att erhålla jämkad dagpenning är att du är registrerad
som arbetssökande på heltid hos arbets- och näringsbyrån.

Oavlönat
höstlov i ditt avtal om heltidsarbete

Om du har
heltidsarbete gäller rätten till dagpenning endast under en period som
jämställs med permittering. Du kan endast ansöka om dagpenning för denna
oavlönade period. Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal till din ansökan
till kassan. Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft på arbets- och
näringsbyrån.