Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Den tredje delen av vår artikeltserie innehåller svar till frågor som vi ofta får i vår medlemstjänst.

Jag arbetar som vikarie i två dagar. Behöver jag lämna in ett anställningsavtal/tjänsteförordnande till kassan?

I princip behöver vi
inte ett anställningsavtal eller ett tjänsteförordnande för ett kort vikariat
på högst två veckor. I samband med behandlingen av ansökan kommer vi att be dig
om ytterligare information vid behov, eftersom du inte har rätt till
inkomstrelaterad dagpenning till exempel om du har ett heltidsarbete som varar
över två veckor. 

Observera att ett
anställningsavtal för deltidsarbete alltid ska lämnas in till
kassan. 

Jag börjar
arbeta som egenanställd, det vill säga jag fakturerar mitt arbete via en faktureringstjänst.
Hur ska jag gå tillväga?

Bifoga till din
ansökan en redovisningsspecifikation eller en lönespecifikation för ditt
arbete. I princip beaktas inkomsterna för ansöknings- och
jämkningsperioden enligt betalningsdagen för arvodet. Att arbeta genom ett
faktureringsandelslag eller ett faktureringsföretag betraktas i fråga om
utkomstskyddet för arbetslösa som företagsverksamhet. Meddela också TE-byrån
att du fakturerar genom en faktureringstjänst. TE-byrån ger ett utlåtande om
ditt företagande till kassan. TE-byrån gör en bedömning av huruvida
företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla. Företagare på heltid kan
inte få inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer om hur företagets intäkter
inverkar på dagpenningen under Inverkan av företagsinkomster

När behandlas min ansökan?


Ansökningar behandlas
i den ordning som de kommer in, så att vi kan garantera likabehandling för alla
sökande. Den aktuella behandlingssituationen finns på ingångssidan på vår
webbplats och vi uppdaterar situationen dagligen.  Du kan också själv
följa hur ansökan framskrider via Openet. Månadsskiftena är vanligtvis
hektiska, för då får vi in många ansökningar. 

Jag har ett giltigt anställningsförhållande
och min rätt till sjukdagpenning från FPA upphör. Jag är fortfarande
arbetsoförmögen. Kan jag ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från
kassan?


Du kan lämna in en
ansökan till oss om du har fått maximal sjukdagpenning för 300 dagar som FPA
betalat ut, om du fortfarande inte kan arbeta av hälsoskäl och om din ansökan
om invalidpension pågår eller har förkastats av pensionsanstalten. En
förutsättning för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna betalas är också
att din arbetsgivare inte kan erbjuda dig arbete som motsvarar din
arbetsförmåga. 

Bifoga till din
ansökan:

– ett intyg av
arbetsgivaren över att arbetsgivaren inte kan erbjuda dig arbete som motsvarar
din arbetsförmåga

 

– uppgift om när
sjukdagpenningen från FPA upphör (FPA:s beslut)

– uppgift om den
pågående ansökan om invaliditetspension samt pensionsbeslutet
(positivt/negativt) när du har fått det

– ett
giltigt läkarintyg


löneuppgifterna för de senaste 26 veckorna före din arbetslöshet, dvs. den
period för vilken du har fått full (100 %) lön. 

Dessutom
behöver vi ett utlåtande (0F5) från TE-byrån. Be TE-byrån att lämna utlåtandet
till oss på Lärarnas arbetslöshetskassa. 

Hur många dagar har jag kvar på räknaren? Vad
är min maximibetalningstid?


Dagpenning kan betalas
ut för antingen 300, 400 eller 500 dagar. Om du har en arbetshistoria på högst
tre år, är dagpenningens maximitid 300 dagar. Om du har en arbetshistoria på
över tre år, är dagpenningens maximitid 400 dagar. Om ditt anställningsvillkor
är uppfyllt när du redan har fyllt 58 år, är maximilängden för dig 500
dagar. 

När du får full
dagpenning löper det fem dagar i veckan i räknaren för maximilängden av
dagpenning. Antalet dagar för vilka dagpenning betalas ut i månaden är beroende
på antalet vardagar 20–23 dagar. Dagpenning betalas endast för vardagar. Om du
får jämkad dagpenning, löper dagarna i räknaren långsammare. Maximitiden
nollställs när arbetsvillkoret uppfylls på nytt. 

Du kan själv
kontrollera hur många dagar som har ackumulerats i räknaren för maximilängden.
Du hittar information i Openet under Beslut –>Antal betalda dagar.