Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
Riksdagen har godkänt en ändring av lagförslaget. Tillfälliga förändringar av arbetslöshetsförsäkringen angående rörlighetsersättningen och skyddsdelen kommer att förlängas till slutet av november.
Skyddsdelen är 500 euro per månad när ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. Om ansökningsperiod börjar 1.12.2021 eller efter det, är skyddsdelen 300 euro.
Rörlighetsunderstöd betalas för heltidsarbete om den dagliga arbetsresan är två timmar och om anställningsförhållandet börjar senast 30.11.2021. Om anställningsförhållandet börjar 1.12.2021 eller efter det, betalas rörlighetsunderstöd för heltidsarbete om den dagliga arbetsresan är tre timmar.
Information om andra temporärä lagändringar finns här.