Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen
har gett ett lagändringsförslag för behandling till riksdagen, som innebär att
de temporära lagändringarna som gäller arbetslöshetsförsäkringens skyddsbelopp
förlängs till slutet av november.

Enligt
lagändringsförslaget är skyddsbeloppet på 500 euro i kraft, då ansökningsperioden
börjar senast 30.11.2021. Om ansökningsperioden börjar 1.12.2021, eller senare,
är skyddsbeloppet 300 euro.

Rörlighetsbidrag
kan enligt lagändringsförslaget fås för heltidsarbete med över 2 timmars
arbetsresa, då arbetsförhållandet träder i kraft senast 30.11.2021.

Andra
fortsatta lagändringar är: slopning av särskild jämkningsperiod och beräknad
lön, möjlighet till förskottsbetalning och företagsverksamhets inkomsters
jämkning på basis av sökandens egna anmälan.

Vi
informerar på vår hemsida, då lagändringen har godkänts i riksdagen.