Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

År 2021 förlängs läroplikten till 18 års ålder. Läroplikten upphör när
en ung person fyller 18 år eller när hen avlägger en examen på andra stadiet
före detta datum. Syftet med att höja läropliktsåldern är att säkerställa att
varje ung person fullgör utbildningen på andra stadiet.

Detta påverkar också mottagandet av inkomstrelaterad
dagpenning. Enligt en ny bestämmelse i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
beviljas arbetslöshetsersättning inte arbetslösa arbetssökande under 18 år.
Denna bestämmelse träder i kraft den 1 augusti 2021. Hittills har man redan som
17-åring kunnat få arbetslöshetsförmån från kassan. 

Arbetslöshetsförmån kan dock beviljas en arbetssökande som fyllt 17 år
och har fullgjort sin läroplikt eller avbrutit sin läroplikt på ett sätt som
föreskrivs i läropliktslagen. Studierna kan till exempel avbrytas på grund
av tillfällig utlandsvistelse.

Ackumulering av arbetsvillkoret

Från och med augusti 2022 börjar man betala arbetslöshetsförsäkringsavgift
först vid 18 års ålder.  Från och med då
kan en person under 18 år inte ackumulera arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret kan
endast ackumuleras för den period för vilken medlemsavgifter har betalats.
Medlemskapet i kassan kan börja först när den sökande har fyllt 18 år. Det
innebär att en person under 18 år inte kan få inkomstrelaterad dagpenning efter
förändringen, även om läroplikten skulle ha upphört redan innan hen har fyllt
18 år.

Nu under
övergångsperioden kan en 17-åring få inkomstrelaterad dagpenning om läroplikten
har fullgjorts och hen ackumulerar ett arbetsvillkor på 26 veckor före augusti
2022.