Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Från vilket datum inleds heltidsarbetet?

Heltidsarbetet
inleds på den dag då du börjar få lön baserad på heltidsarbete. Därför kan det
hända att vi behöver en kopia av arbetsavtalet/tjänsteförordnandet för att
kunna fastställa den första dagen av ditt arbets- eller tjänsteförhållande och
därmed även det datum från och med vilket du får lön. Detta gäller i synnerhet
undervisningsarbete vid en läroinrättning där arbetet (undervisningen) ibland
börjar senare än lönebetalningen.

Då du fyller
i ansökan, kom ihåg att meddela datumet då heltidsarbetet (och lönebetalningen)
börjar.

Exempel

SS börjar
arbeta som klasslärare i augusti. Den första arbetsdagen är den 11.8.2021, men
lön betalas redan från och med den 1.8.2021. SS har inte rätt till dagpenning
för tiden 1.–10.8.2021.

Om du inte
är helt säker på när lönebetalningen börjar, kan du kontakta din arbetsgivare
eller kontrollera arbetsavtalet/tjänsteförordnandet. Du kan fylla i ansökan
till och med den dagen då din arbetslöshet upphör. Om du till exempel börjar få
lön för heltidsarbete fr.o.m. den 1.8.2021, kan du fylla i din sista ansökan
fram till den 31.7.2021. För att kunna fylla i den rätta ansökningsperioden på
Openetti, klicka på ’Redigera’ under rubriken Information om ansökningsperiod.
Då får du ett meddelande om att du ansöker om en period som är kortare än din
vanliga ansökningsperiod. Välj ”heltidsarbete som varar över två veckor” och
fyll i din första arbetsdag.

 

Inleder du deltidsarbete i augusti?

Om du börjar
arbeta deltid i augusti kan du fortsätta ansöka om dagpenning i vanlig takt,
antingen med en månads eller 4 kalenderveckors mellanrum. Kom ihåg att bifoga
en kopia av arbetsavtalet eller tjänsteförhållandet i din ansökan.

Det är
mycket viktigt att du håller i kraft din jobbsökning vid TE-byrån! För att du
ska kunna beviljas dagpenning, förutsätts att din jobbsökning är giltig. Vi
rekommenderar att jobbsökningen vid TE-byrån hålls i kraft även i de fall där
det inte är klart om det är frågan om ett heltids- eller deltidsarbete och i de
fall där läget kan förändras. På detta sätt kan du undvika eventuella
förmånsförluster.