Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Innan arbetet upphör 

1. Kontrollera dina kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer,
IBAN-kontonummer) på vår webbtjänst Openetti. Se Openetti-anvisningar vid
behov. 

2. Se anvisningar om bilagor till
ansökan på vår webbplats. 

3. Informera medlemsregistret på
ditt fackförbund om att ditt arbete har upphört och be om att få
medlemsavgiften nedsatt. Länkar till fackförbundens webbplatser hittar du under
punkten Medlemsorganisationer.

Senast vid arbetets upphörande

4. Anmäl dig som heltidsarbetets
arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån genast när ditt arbete har upphört.
Ytterligare information om att anmäla sig som arbetssökande:
www.te-tjanster.fi/te/sv/ och arbetsförvaltningens telefontjänst: 0295 025 510.

Tidigast när du har varit arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån minst
två hela kalenderveckor

5. Skicka in din första ansökan om
arbetslöshetsdagpenning till arbetslöshetskassan.

6. Tillsammans med ansökan ska du
skicka in de bilagor som vi behöver i just din situation (kontrollera vilka
bilagor du ska skicka till arbetslöshetskassan i anvisningen på vår
webbplats). 

Följande ansökan

7. Om du är helt arbetslös:
skicka in följande ansökan när fyra hela kalenderveckor har gått efter
den sista dagen av din första ansökan. 

8. Om du fortfarande arbetar
deltid, har inkomster från företagsverksamhet eller får en förmån som påverka
beräkningen av dagpenning: fyll i följande ansökan för en månad. En
månad kan vara till exempel 15:nde – 14:nde. 

9. Kom ihåg att dagpenning ansöks
alltid i efterskott, även för tid som redan förflutit!

Behandlingstiden börjar från det datum då din ansökan har mottagits på
arbetslöshetskassan. Du kan följa upp ansökningarnas handläggningssituation på
vår webbplats. 

Om det saknas något i din ansökan, kommer vi att skicka en begäran om
kompletterande redogörelse till dig när handläggningen av din ansökan inleds.
Kom ihåg att läsa den post vi skickar till dig. Under sommartid är det
lättast att följa din post genom funktionen E-brev i vår webbtjänst Openetti.