Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Av
lagändringarna som på grund av koronavirusepidemin genomfördes i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa, har en del redan trätt ur kraft, medan en del ännu
är i kraft. Nedan är samlat alla temporära ändringar i utkomstskyddet och
giltighetstiden för dem.

Sammanställning av lagändringar som
gäller fram till den 30 september 2021: