Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Totalt inkom 67 000 ansökningar till kassan år 2020. Den största delen av
dessa skickades via det elektroniska systemet Openetti, men fortfarande kommer
det även ansökningar per post. Systemet styr ansökningarna till arbetsköerna
enligt olika kriterier. En del av ansökningarna går direkt till betalning via
det automatiska betalningsprogrammet. Cirka 20 procent av ansökningarna betalas
direkt via det automatiska programmet. Resten av ansökningarna behandlas
fortfarande manuellt. Dessa ansökningar har alltid granskats och betalats av en
förmånshandläggare, som även vid behov har begärt ytterligare utredning. Även
om automatiseringen påskyndar handläggningen av ansökningar, behövs
förmånshandläggarens kunskaper ännu till en stor del av arbetet.  Vid sidan av förmånshandläggaren förbehandlas
och betalas ansökningar av en robot.

 Roboten togs i bruk hos kassan 2020.
De viktigaste uppgifterna för roboten är att förbehandla ansökningar och
automatiskt betala ”enkla ansökningar”. Förbehandlingen påskyndar
behandlingen av ansökan då roboten redan har begärt ytterligare utredningar och
beställt nödvändig information i anslutning till ansökan. Roboten kontrollerar
till exempel om den sökande har fått ett arbetsmarknadspolitiskt utlåtande och
skickar ett brev till den sökande om utlåtandet saknas.

Hur styrs ansökningarna till arbetsköerna?

Den första ansökan är alltid den ansökan som det tar mest tid att
handlägga. Även då förmånen inte har betalats ut på 6 månader är det fråga om
en första ansökan. Detta beror på att kassan måste kontrollera om
anställningsvillkoret uppfylls.

Av de fortsatta ansökningarna går en del direkt i betalning om inga
ändringar har skett i sökandens uppgifter. Om löner har betalats ut under
ansökningstiden går ansökan vidare via en förmånshandläggare. Sökande undrar
varför ansökan inte betalas ut genast om inkomsten i den fortsatta ansökan är
under skyddsdelen. Det är här förmånshandläggaren ännu kontrollerar inkomsten
under ansökningsperioden. Om inkomsten ligger under skyddsdelen kan vi ofta
behandla ansökningarna snabbt inom några dagar. Detta förutsätter att inget
annat som behöver utredas framkommer i ansökan. När ansökan behandlas hos
kassan tar det två bankdagar innan pengarna finns på den sökandes konto.
Ansökningar behandlas annars i den ordning de tas emot.

Att fylla i ansökan

Ansökan fylls alltid i för en månad eller 4 veckor. Ett undantag från detta
är den första ansökan, som kan fyllas i för de första 2 veckorna. Vid
månadsskiftet kommer det flest ansökningar till kassan. Vi har försökt ändra
ansökningsperioderna så att de inte ska följa kalendermånadens rytm, så att vi
kan minska rusningen av ansökningar i månadsskiftet. På så sätt får den sökande
förmånen snabbare på kontot. Det stora antalet ansökningar vid månadsskiftet
syns också utåt. När vi behandlar dagar då antalet ansökningar är flerfaldig,
verkar det som om behandlingsdagen på kassans webbplats inte ändras.
Anledningen till detta är just den stora mängden ansökningar denna dag. En av
kassans dagar med störst mängd ansökningar är på sommaren, 2 veckor efter att
skolan upphört.

Förbered dig
för sommaren

Sommaren är den mest hektiska tiden hos kassan. 40,5 procent av alla
ansökningar för året kommer in mellan juni och augusti. När skolorna upphör
står många lärare inför en arbetslös sommar. Kassan förbereder sig för detta
genom arbetstidsarrangemang och genom att öka personalresurserna. På sommaren
är det dock bra att förbereda sig på en något längre behandlingstid.  Trots förhandsförberedelserna är det svårt
att förutsäga det faktiska antalet ansökningar.

Du kan följa skedena i din egen ansökan i e-tjänsten Openetti.  Där kan du se om din ansökan har kommit,
väntar på ytterligare utredning eller när din förmån kommer att betalas ut. Vi
försöker alltid skaffa ytterligare information för ansökan i första hand från
andra aktörer. Kassan får nödvändig information för ansökan bland annat från
FPA, skatteförvaltningen och pensionsbolaget. Eftersom vi får information från
andra aktörer kan det hända att du inte behöver bifoga några bilagor till din
ansökan.

I vissa situationer måste vi dock be den sökande själv om mer information.
Begäran om ytterligare utredning visas i Openetti nästa dag efter att vi
skickat den från kassan. Det är en bra idé att vara uppmärksam på bilagorna redan
när du fyller i ansökan. En korrekt ifylld ansökan och bilagor säkerställer att
vi kan behandla ansökan snabbare. Instruktioner för att fylla i ansökan finns på kassans webbplats under
Hjälp och support och nödvändiga bilagor finns på kassans webbplats under
Betalning av inkomstrelaterad dagpenning
.

När ansökan är avgjord ser du beslutet nästa morgon i Openetti. En del av
besluten skickas per post, såsom brev angående återkrav. Du kan se
betalningsinformationen i Openetti under samma dag som vi har behandlat din
ansökan.