Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Kassan kan inte
meddela förhandsbeslut om rätten till inkomstrelaterad dagpenning

Kvittret från fåglarna som återvänder från sina
långfärder har vänt blicken mot den kommande sommaren. Detta har synts i vår
medlemstjänst som en oro för huruvida det efter läsårets slut är möjligt att få
inkomstrelaterad dagpenning från kassan. Är jag berättigad till
inkomstrelaterad dagpenning på sommaren?

Vi förstår våra medlemmars oro och önskan att få en
bekräftelse på rätten på förhand. Arbetslöshetskassan har dock inte möjlighet
att meddela ett förhandsbeslut om din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan avgöras först på basis av din
ansökan, dess bilagor och arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska
utlåtande.

Situationen i fråga om erhållande av dagpenning är helt
individuell. Även om rätt till inkomstrelaterad dagpenning verkar finnas, kan
bedömningen lätt förändras i och med de detaljer som framkommer i samband med
behandlingen av ansökan. På förhand kan vi endast utfärda allmänna riktlinjer
om villkoren för inkomstrelaterad dagpenning.

Uppfyller jag
de villkor som ställts för att få inkomstrelaterad dagpenning?

Du kan ha rätt till inkomstrelaterad
dagpenning, om du under tiden som medlem i arbetslöshetskassan har uppfyllt
arbetsvillkoret. Även de övriga allmänna förutsättningarna för erhållande av
förmånen ska dock uppfyllas. Utkomstskyddet för arbetslösa är så till vida
vederlagsbelagt att du måste stå till arbetsmarknadens förfogande och vara
beredd att ta emot heltidsarbete. Av detta följer att när arbetslösheten börjar
ska du registrera dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
för att rätten till inkomstrelaterad dagpenning ska kunna uppkomma.

Arbetsvillkoret uppfylls när du under
granskningsperioden på 28 månader före arbetslösheten har varit i minst 26
veckor i sådant arbete där arbetstiden under varje kalendervecka varit minst 18
timmar i veckan. Inom undervisningsbranschen (= undervisningsarbete vid en
läroanstalt) ska arbetstiden vara minst hälften av det lägsta antalet
arbetstimmar per vecka för en timlärare i huvudsyssla inom undervisningsområdet
i fråga. I allmänhet är denna minimitimgräns 8 timmar i veckan. I
arbetsvillkoret kan endast räknas in arbete som utförts under den tid man varit
medlem av arbetslöshetskassan.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas för flera
arbetsperioder (även korta vikariat), och också annat lönearbete än arbete inom
den egna branschen ackumulerar villkoret. Arbetsvillkoret förutsätter alltså
inte ackumulering utan avbrott, men om du utan godtagbart skäl har varit borta
från arbetsmarknaden i över sex månader ska tiden i arbete därefter räknas på
nytt, dvs. den redan ackumulerade tiden i arbete nollställs.

Förmånstagaren ska alltså vara en
arbetslös arbetssökande. I regel kan inkomstrelaterad dagpenning inte fås för
tid i heltidsarbete som varar över två veckor. Inkomstrelaterad dagpenning kan
dock också fås medan ett anställningsförhållande på heltid är i kraft under
tiden för permittering eller en situation som kan jämställas med permittering.
De situationer som kan jämställas med permittering är relativt vanliga för
timlärare inom undervisningsbranschen, huvudsakligen på grund av
läroanstalternas verksamhetstider. Dessa inkluderar till exempel institutens
lov, då arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete och inte betalar lön. En sådan
oavlönad tid ska vara inskriven i arbetsavtalet för att det ska vara fråga om
tid som kan jämställas med permittering.

Första ansökan när arbetslösheten börjar

Inkomstrelaterad dagpenning söks i
efterskott. Vår tjänst Openetti är ett behändigt sätt att ansöka om dagpenning
elektroniskt. Den första ansökan om dagpenning kan du sända till kassan efter
att du varit arbetslös i minst två hela kalenderveckor, så att ansökningens
sista ansökningsdag är söndag. Efter detta söker du inkomstrelaterad dagpenning
antingen i perioder på fyra hela kalenderveckor eller i perioder på en månad.

Kom ihåg att anmäla dig som
arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast med början från den första
arbetslöshetsdagen! En gällande ansökan om heltidsarbete är en absolut
förutsättning för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Stegmärken för inkomstrelaterad dagpenning

Kolla ännu under sektionen om inkomstrelaterad
dagpenning på våra hemsidor stegmärkena för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning: 1. Anmälan till arbets- och
näringsbyrån (TE-byrån), 2. sändning av ansökan, 3. behandling av ansökan.

Ytterligare information om inkomstrelaterad
dagpenning och att ansöka hittar du på våra hemsidor. Se till exempel
punkterna:

– Inkomstrelaterad dagpenning -> Rätt
till inkomstrelaterad dagpenning -> Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning

 – Inkomstrelaterad dagpenning -> Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning (innehåller
instruktioner för ansökning och en listning på de vanligaste nödvändiga
bilagorna)

 – Hjälp och support ->
Openetti-anvisningar -> I våra Openetti-anvisningar
hittar du stöd i mer tekniska frågor som gäller ifyllandet av ansökan och
Openets funktioner.