Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Av lagändringarna som på grund av koronavirusepidemin genomfördes i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa, har en del redan trätt ur kraft, medan en del
ännu är i kraft. Nedan är samlat alla temporära ändringar i utkomstskyddet och
giltighetstiden för dem.

Sammanställning av lagändringar som
gäller fram till den 30 juni 2021:

Många av de
temporära lagarna upphör 31.12.2020. Detta betyder, att från och med 1.1.2021: