Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Riksdagen har
godkänt en lagändring, som förlänger giltighetstiden för lagändringarna om den
inkomstrelaterade dagpenningens skyddsdel och rörlighetsunderstödet fram till
utgången av juni 2021.

Sammanställning
av lagändringar som gäller fram till den 30 juni 2021:

–   Skyddsdelen
är 500 euro per månad när ansökningsperioden börjar senast 30.6.21. Skyddsdelen
för perioder om fyra kalenderveckor är 465 euro. Med skyddsel avses det belopp
som man kan förtjäna utan att det inverkar på dagpenningen.

–   Rörlighetsunderstöd
betalas för heltidsarbete om den dagliga arbetsresan är två timmar och om
anställningsförhållandet börjar senast 30.6.21.

–   Kassan
kan betala förskottsbetalning i sex månader om handläggningstiderna riskerar
att bli orimliga. 

–   Särskilda jämkningsperioder och omräknade
löner slopas fram till 30.6.21.

–   Företagare
kan fram till 30.6.21 få arbetsmarknadsstöd från FPA om inkomsten från
företagsverksamheten har sjunkit till följd av coronaepidemin.

Vi påminner också
om att fram till 31.12.21 utreder inte arbets- och näringsbyrån huruvida
studierna för den som är permitterad är på hel- eller deltid.